Vem är Erika Angebrand?

Erika Angebrand är en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon arbetar idag inom skolans värld där hon har prövat på många olika roller såsom förskolelärare,fritidspedagog, bibliotekarie och IT-ansvarig. Hennes önskan är att bli socialpedagog eller speciallärare för att få hjälpa dem som behöver extra stöd i något ämne. -Att hjälpa och stötta andra är lite av mitt kall. Det har också gett mig mycket tillbaka i form av ett stort socialt nätverk och många nya vänner, samt livserfarenhet. Utöver SLBV är jag också engagerad i flera andra organisationer.Vad är hennes uppdrag i SLBV?Främst så kommer jag att arbeta med föreningens hemsida. Jag hoppas att mitt engagemang ska bidra till att föreningens hemsida ska hållas uppdaterad med intressant innehåll.Vad betyder SLBV för Erika?Till att börja med så adopterades jag igenom Barnens Vänner och kom sedan in i SLBV genom mina föräldrar som är gamla ”rävar” inom föreningen. Jag har levt med föreningen egentligen hela mitt 35 åriga liv. Det har varit möten hemma hos oss och min pappa var under många år lägergeneral under våra sommarläger och mamma har skrivit tidningen och broschyrer. Jag vill att barnen i Sri Lanka ska få fortsatt stöd genom att göra flera av oss yngre medvetna om vad SLBV kan göra för barnen som bor och lever på vår paradisö. Jag är mycket stolt över att vara en del av SLBV och jag hoppas kunna få fler att engagera sig i vår förening.