Om oss

Vilka är vi?

SLBV består av ca 300 medlemmar i Sverige. Vi är politiskt och religiöst oberoende, och har framgångsrikt verkat i Sri Lanka sedan 1980. SLBV har 90-konto och uppfyller högt ställda krav och kontrolluppgifter av tillsynsmyndigheten Svensk Insamlingskontroll. Föreningen leds av en ideellt arbetande styrelse bestående av privatpersoner. En mycket liten del av insamlade medel går till administration.

Vad gör vi?

Sambandet mellan utbildning, hälsa och minskad fattigdom är tydligt: god utbildning stärker människors självkänsla och hälsa, och därmed deras möjligheter till att förbättra sina liv. Via lokala verksamheter och partners i Sri Lanka stödjer vi därför utsatta barn och unga till att själva kunna påverka sina liv och framtid. Detta åstadkommer vi genom insatser i skol- och utbildningsmiljö.

Vår verksamhet

Under styrelsens ledning bedrivs projekt riktade mot utbildning för barn och ungdomar. Projekt och insatser finansieras antingen helt av SLBV, eller med andra finansiärer. Alla projekt bedrivs via lokala samarbetspartners. Dessa står för behovs­bedömning och genomförande, vilket säkerställer verksamheternas relevans och effektivitet. 2013 startade vi Learning For Life – S.R.C., en ideell och icke vinstdrivande NGO samt vår lokala representation på Sri Lanka.

Våra projekt finansieras via medlemsavgifter och regelbundna insamlingsbrev samt via företag, föreningar och organisationer som sponsrar vår verksamhet.

Vår strategi

Att bidra med medel och kapacitet för att stödja:

  • barns och ungas möjlighet till individuell utveckling
  • barns och ungas möjlighet att hävda sina rättigheter och uttrycka sin mening
  • barns och ungas möjlighet till grundläggande hälsa
  • positiva attitydförändringar
  • organisations- och kapacitetsutveckling

Historia

Vårt ursprung är i en förening bildad 1980 av föräldrar till adoptivbarn från Sri Lanka. När adoptioner från Sri Lanka upphörde 1995 bildades en ny förening av ett tidigare befintligt biståndsutskott, vars enda syfte var och är att bedriva bistånd. Den nya föreningen behöll namnet Sri Lankas Barns Vänner, medan adoptionsföreningen antog namnet Barnens Vänner och kom att vända sig till även andra länder. 

Ta del av SLBVs långa historia i vårt Arkiv!

SLBV och Agenda 2030

Våra projekt bidrar i en större kontext till förverkligandet av FNs hållbarhetsmål under Agenda 2030.

Kontakta oss