SLBV

SLBV

Vem är Erika Angebrand?

Erika Angebrand är en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon arbetar idag inom skolans värld där hon har prövat på många olika roller såsom förskolelärare,fritidspedagog, bibliotekarie och IT-ansvarig. Hennes önskan är att bli socialpedagog eller speciallärare för att…

Insamlade medel

Sedan år 2000 har föreningen samlat in 21 miljoner kronor till stöd för utsatta barn och ungdomar i Sri Lanka! Förra året samlades drygt 1,1 miljoner kronor in. Nutrition for Life är ett av föreningens projekt på Sri Lanka. I…

Ny hemsida!

Välkommen till SLBVs nya hemsida! Hemsidan innebär en avsevärd uppdatering av vår digitala kommunikation. Dels har innehållet (bilder, text) snyggats till men framförallt har presentationen gjorts mer modern och användarvänlig. Gamla besökare kommer dock känna igen upplägget med flikarna och…