Vårt engagemang, deras framtid

Sedan 1980 har vi arbetat för att utsatta barn och unga i Sri Lanka ska känna hopp och tilltro till framtiden och sina egna förmågor. Via insatser riktade mot skola och utbildning stärker vi deras möjligheter till att utvecklas både som individer och som samhällsmedborgare.

Vilka är vi?

Biståndsföreningen SLBV består av ca 300 medlemmar i Sverige. Vi är politiskt och religiöst oberoende, och har verkat i Sri Lanka sedan 1980.

Vad gör vi?

Via lokala verksamheter i Sri Lanka stödjer vi utsatta barn och unga för att de själva ska kunna forma sina liv och sin framtid.

Vår strategi

Under styrelsens ledning drivs projekt riktade mot utbildning för barn och ungdomar. Dessa är antingen finansierade av SLBV eller tillsammans med andra finansiärer.


Våra Projekt

Gunasekara flickhem

På Gunasekara flickhem bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheter blivit separerade från föräldrar p.g.a. olika missförhållanden.

Nutrition for Life

På skolorna Kelaniya och Bellana (fr o m januari 2024 dock endast Kelaniya) har ett antal elever som studerar på tom mage identifierats. Dessa får dagligen varsitt matpaket. I projektet ingår uppföljning och kontakt med föräldrar.

Swimming for Life

I januari 2023 började projektet Swimming for Life, SLBVs simskola med ett pilotprojekt om 26 icke simkunniga barn. Ett år senare har drygt 100 barn fått lära sig simma.

School dropouts

I samarbete med lokala skolmyndigheter har vår personal i Sri Lanka genomfört hembesök hos 35 barn som varit frånvarande från skolan; målet är att få dem tillbaka. Återbesök görs för att följa upp det som överenskommits med föräldrarna.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid har SLBV haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes flera hem för handikappade, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor.

Läs mer om våra projekt här

Aktuellt

Nuwani Thakshila - ny student på Colombos Universitet

Det har börjat en ny elev hos Kumari i Morawaka, Nuwani Thakshila. Nuwani klarade av slutproven med utmärkta betyg och blev därmed rankad som sjuttonde bästa elev i hela Matara distriktet.

Ny styrelseledamot och ekonomiansvarig

På senaste årsstämman fick SLBV en ny stjärna till styrelsen, Anna Blommarck, som kommer ta över rollen som ekonomiansvarig.

Årsstämma 2024

Tack till alla som medverkade idag på årets stämma. Vi var totalt 14 personer närvarande varav 3 personer digitalt. Det var ett trevligt möte där vi fastställde den nya styrelsen.

Stöd oss

Bli medlem

Som medlem möjliggör du vårt arbete för att hjälpa barn och ungdomar i Sri Lanka.

Ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

Bli sponsor

Tack vare stöd från ett flertal företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka.

Kontakta oss