Vårt engagemang, deras framtid

Sedan 1980 har vi arbetat för att utsatta barn och unga i Sri Lanka ska känna hopp och tilltro till framtiden och sina egna förmågor. Via insatser riktade mot skola och utbildning stärker vi deras möjligheter till att utvecklas både som individer och som samhällsmedborgare.

Vilka är vi?

Biståndsföreningen SLBV består av ca 300 medlemmar i Sverige. Vi är politiskt och religiöst oberoende, och har verkat i Sri Lanka sedan 1980.

Vad gör vi?

Via lokala verksamheter i Sri Lanka stödjer vi utsatta barn och unga för att de själva ska kunna forma sina liv och sin framtid.

Vår strategi

Under styrelsens ledning drivs projekt riktade mot utbildning för barn och ungdomar. Dessa är antingen finansierade av SLBV eller tillsammans med andra finansiärer.


Gott Nytt År önskar styrelsen

(2022-12-31)

Detta år har varit ett mörkt år för Sri Lanka med pandemin, avsaknad av el och livsmedel och de politiska oroligheterna som efterföljde…

Se hela inlägget

Nya insamlingar på Target aid

(2022-10-23)

Nu finns våra två senaste insamlingsprojekt på Target aid. Hjälp gärna till att dela så att vi kan nå våra mål för fler nödpaket och skolluncher. Tack! 🙏🏾🥰💜🇱🇰


80 nya nödpaket

100 månaders dagliga lunchpaket i skolan


Senaste nytt

(2022-09-11)

Den senaste tidens monsunregn, som främst har drabbat Pakistan, har även påverkat Sri Lanka. Det gör det minst sagt utmanande att utföra arbetet med nödpaketen. Därför vill vi passa på att hylla våra lankesiska kollegor extra mycket då de gör ett fantastiskt jobb för att alla nödpaketen ska bli klara och börja delas ut from den 19 september. Utdelningen förväntas pågå fram till den 28 september.

Det är oroväckande att de lankesiska matpriserna fortsätter att stiga i ett alldeles för raskt tempo. Vi i SLBV:s styrelse vill därför uttrycka vår tacksamhet till alla er medlemmar, era släktingar, era vänner och kollegor, våra följare på sociala medier och alla övriga som medverkat till att bidra till nödpaketen. Att kunna hjälpa Sri Lankas utsatta människor i detta krisläge hade inte varit möjligt utan alla er så stort tack! Vi kommer återkoppla snart med bilder och status från utdelningen av nödpaketen.

På bilden: Vår lankesiska kollega Ms. Rumesha Dharmarathna – Life Skill Coach of SFL Sri Lanka and Project Assistant of LFL-SRC samt en man som tar sig fram via ett gummidäck.

Vi är på gång

(2022-08-20)

I senaste inlägget kunde vi berätta att vi var i full gång med att ordna inför kommande utdelning av nödpaketen. Den 13 augusti hade SLBVs styrelse möte tillsammans med våra kollegor på Sri Lanka där vi diskuterade hur arbetet ska fortskrida.

I december 2021 gjorde SLBV en akut insats där 200 familjer kunde förses med ett nödpaket bestående av torrvaror. Dessa familjers barn går i de två skolor där vi delar ut matpaket genom den verksamhet som går under NFL – Nutrition For Life.

Med anledning av pandemin och oroligheter i landet (som ledde till att presidenten och flertalet ministrar avgick) var en av konsekvenserna att landets ekonomi körts i botten samt akut brist på mat, el och mediciner.

SLBV vill återigen göra en akutinsats med nödpaketen och vår förhoppning är att kunna hjälpa fler familjer än sist. Behovet är enormt och vi behöver all hjälp vi kan få. Förhoppningen var att nödpaketen skulle delas ut sista veckan i augusti men nu är senaste budet att det kommer delas ut den 5 september. Våra lankesiska kollegor kommer att gå igenom nödpaketen noggrant för att säkerställa att samtliga är kompletta.

Vi är otroligt tacksamma för alla som har hjälpt till att bidra med så väl bidrag, delat våra inlägg samt alla peppande ord om vilket bra arbete vi gör. Stort tack!

Det finns en viss oro kring de skenande matpriserna som ökar varje vecka. Därför vill vi förmedla att det fortfarande finns chans att hjälpa till; Plusgiro 90 01 39-7 eller swisha till 123 900 13 97 och skriv ”Nödpaket” i meddelandefältet.

Utdelningen av nödpaketen är ett första steg till att försöka vända den dåliga trend som nu pågår så tack till er alla som på olika sätt hjälper Sri Lanka i denna svåra tid.

Bild från vårt Zoom-möte.

Aktuell lägesrapport från Sri Lanka

(2022-07-13)

Det är nog ingen som har missat vid det här laget hur illa ställt läget är för Sri Lanka. För några dagar sedan stormade folket presidentpalatset och satte eld på premiärministerns hem. Media vittnade om folkets ilska, sorg och besvikelse när de insåg hur presidenten levt ett liv i lyx medans befolkningen har svultit. Presidenten ska ha flytt till Maldiverna. Mat och mediciner är slut och det lilla som finns kvar har ingen råd att köpa. Sri Lanka utlyser nu undantagstillstånd och läget uppges vara mycket allvarligt.

I december 2021 gjorde SLBV en akut insats där 200 familjer kunde förses med ett nödpaket bestående av torrvaror. SLBV förbereder nu för fullt ett andra nödpaket och bidrag till detta är mycket välkommet, stort som smått. Ni som har möjlighet att bidra kan antingen använda Plusgiro 90 01 39-7 eller swisha till 123 900 13 97. Som vi tidigare informerat om finns även möjligheten till att skänka ett bidrag genom vår gåvoknapp på Facebook. Tack för ditt bidrag och för att du hjälper SLBV att hjälpa Sri Lanka.

I den senaste rapporten som SLBV fått ta del av avseende Nutrition for Life och Learning for Life talar barnens och deras vårdnadshavares feedback från insatsen i december för sig själv:

Feedback from children:

”I was very happy when I heard Attanayake sir told me that I have

selected to receive a pack of dry food. Because at home we have very difficulties these days. My dad is ill as he faced an accident and only my mother works. But due to the corona, she lost her job. This is very worthy for all my family. Today I can have something tasty after a long time”

– Boy from grade 8-A

”Thank you to all of you! Today my mother will cook for us. My little sister and brother will be happy too as even last night we did not have anything.”

– Girl from grade 7-C

Feedback from parents:

“In our family, we have five children, I cannot do a job as I need to look after young children, and we don’t have money to pay for childcare. Only my husband works as a labourer for daily wages. These days he also has no job. We are truly becoming helpless now. We do not have even a proper place to live. There is no electricity and water, every night we light Kerosene lamps. I have no words to thank you for all this support. Tonight, our family will have a good meal after many months. Thank you very much!”

– A mother

“I am grandmother, these two children live with me. What to do, I have to look after them and feed them. Earlier, I went for a cleaning job, but now I lost that job as well. It is pretty hard to live now, but what to do! Thank you for your kind help! I pray for you and all who supported this even the white gentlemen from abroad who help our children and us”

– A grandmother

“This pack of items is priceless. Thank you so much! And I must say that, when you choose the items, you have been thinking about many things rather than just giving something. Biscuits and cheese, we have not given our children for many months because now we cannot afford them. But kids are kids, their feelings are the same. I am sure that they will be happy with what they get today. Thank you very much! We wish you will get more and more things in your life!!”

– A mother


Möte med samarbetspartnern Trelleborg AB

(2022-06-23)

Ingen har väl undgått att höra om de svåra tider som landet Sri Lanka och dess befolkning nu går igenom. Därför är det viktigt för SLBV att ha en nära kontakt med vår samarbetspartner Trelleborg AB. Trelleborg AB finansierar SLBVs projekt Star for Life.

Med anledning av det hade SLBVs ordförande Bo Krigsman och SLBVs projektledare för Star for Life Margareta Britting nyligen ett möte med Rosman Jahja, som i Trelleborg AB är koncernansvarig för Hållbarhetsfrågor inklusive så kallade CSR projekt. Med på mötet var också generalsekreteraren för Star for Life International, Jessica Grundström Ahldin.

På mötet passade Margareta och Bo på att överlämna till Rosman (i mitten på fotot) en målning föreställande Sri Lanka, gjord av en konstnär; Detta som en anspråkslös gest för att visa vår tacksamhet över det mångåriga samarbete som SLBV haft och har med Trelleborg AB.

Gåvoknapp på Facebook och uppdatering

(2022-05-22)

Vi är så glada över att kunna meddela att gåvoknappen på vår Facebooksida nu ÄNTLIGEN är på plats. Det betyder att SLBV numera är valbara vid tex. födelsedagsinsamlingar och att det också går lättare att skänka pengar till våra olika projekt.

Eländet tycks aldrig vilja ta slut. Dessa nytagna bilder visar på en översvämning i staden Ratnapura och grönsakshyllorna från en matvarubutik som ekar tomma. Elen stängs fortfarande av under längre perioder och matpriserna fortsätter att stiga. Ett exempel på detta är att nu kostar 500 g fisk 1000 rupees, ca 28 kr. Innan krisen kostade samma mängd 400 rupees, ca 11 kr.

UD avråder tillsvidare från icke-nödvändiga resor med anledning av säkerhetsläget. Den utveckling som nu sker i landet är mycket oroande. Skolorna fick under en period återigen stänga ner på grund av utegångsförbud som regeringen beslutade om. Behovet av hjälp utifrån är större än någonsin.


Lördagen den 28 maj kommer nästa styrelsemöte att hållas. Vi kommer att diskutera hur vi ska jobba vidare med vår verksamhet på plats när läget i landet är fortsatt spänt och priserna har skjutit i höjden.


Vårt varmaste tack till alla er som på olika sätt hjälper till med gåvor, bidrag och att dela och gilla våra inlägg på sociala medier i dessa svåra tider. ❤️🇱🇰


#srilanka #slbvsweden #charitywork #giveagift #supportsrilanka #pray4srilanka #economiccriseofsrilanka #donationbutton


Årsstämma 2022

Den 26 mars gick SLBV:s årsstämma av stapeln. Mötet hölls via Zoom för de 17 deltagare som hade anmält sig. Två nya ledamöter röstades in i styrelsen och verksamhetsberättelsen gicks igenom av styrelsen som berättade lite kort om nuvarande projekt samt kommande.

Det konstaterades att situationen på Sri Lanka börjar bli akut. SLBV hade som mål att kunna dela ut fler matpaket i nutritionsprojektet. I dag delas 160 matpaket ut på skolorna i Bellana och Kelani och förhoppningen var att kunna höja den siffran rejält. Med anledning av de ökade matpriserna som en följd av Coronapandemin kommer SLBV därför bara kunna höja till 170 matpaket. I dag kostar en liter mjölk på Sri Lanka lika mycket som i Sverige vilket är mer än tre gånger så mycket som innan pandemin bröt ut. 


SLBV är mycket stolta över att berätta att en simskola kommer starta upp inom kort. Det blir ett pilotprojekt där en skola bestående av 40 elever kommer att delta. Barnen är från fiskarfamiljer och de yngsta är så unga som 4 år. Simskolan kommer att hållas i en bassäng tillhörande Prince of Wales’ College i Moratuwa med hjälp av en simlärare som har tränat det lankesiska simlandslaget. Till skillnad mot Sverige är simträning inte obligatoriskt på Sri Lanka och dessvärre är drunkningsolyckor fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga.


Våra Projekt

Gunasekara flickhem

På Gunasekara flickhem bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheter blivit separerade från föräldrar p.g.a. olika missförhållanden.

Nutrition for Life

På skolorna Kelaniya och Bellana har ett antal elever som studerar på tom mage identifierats. Dessa får dagligen varsitt matpaket. I projektet ingår uppföljning och kontakt med föräldrar.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana utanför Colombo. Programmet syftar till att ge skolelever kunskaper, hopp och framtidstro.

School dropouts

I samarbete med lokala skolmyndigheter har vår personal i Sri Lanka genomfört hembesök hos 35 barn som varit frånvarande från skolan; målet är att få dem tillbaka. Återbesök görs för att följa upp det som överenskommits med föräldrarna.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid har SLBV haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes flera hem för handikappade, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor.

Läs mer om våra projekt här

Aktuellt

Trevlig Midsommar önskar styrelsen!

Vi i styrelsen vill passa på att önska alla våra medlemmar…

Nya filmer från simskolan på youtube

Nu finns nya filmer från simskolan uppe på vår youtube kanal…

Kvartalsbrev nr 2 Nutritionsprojektet

Bästa/-e stödjare!

Som ni säkert har sett på nyheterna de senaste månaderna har situationen på Sri Lanka…

Stöd oss

Bli medlem

Som medlem möjliggör du vårt arbete för att hjälpa barn och ungdomar i Sri Lanka.

Ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

Bli sponsor

Tack vare stöd från ett flertal företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka.

Kontakta oss