Vårt engagemang, deras framtid

Sedan 1980 har vi arbetat för att utsatta barn och unga i Sri Lanka ska känna hopp och tilltro till framtiden och sina egna förmågor. Via insatser riktade mot skola och utbildning stärker vi deras möjligheter till att utvecklas både som individer och som samhällsmedborgare.

Vilka är vi?

Biståndsföreningen SLBV består av ca 300 medlemmar i Sverige. Vi är politiskt och religiöst oberoende, och har verkat i Sri Lanka sedan 1980.

Vad gör vi?

Via lokala verksamheter i Sri Lanka stödjer vi utsatta barn och unga för att de själva ska kunna forma sina liv och sin framtid.

Vår strategi

Under styrelsens ledning drivs projekt riktade mot utbildning för barn och ungdomar. Dessa är antingen finansierade av SLBV eller tillsammans med andra finansiärer.


Gåvoknapp på Facebook och uppdatering

Vi är så glada över att kunna meddela att gåvoknappen på vår Facebooksida nu ÄNTLIGEN är på plats. Det betyder att SLBV numera är valbara vid tex. födelsedagsinsamlingar och att det också går lättare att skänka pengar till våra olika projekt.

Eländet tycks aldrig vilja ta slut. Dessa nytagna bilder visar på en översvämning i staden Ratnapura och grönsakshyllorna från en matvarubutik som ekar tomma. Elen stängs fortfarande av under längre perioder och matpriserna fortsätter att stiga. Ett exempel på detta är att nu kostar 500 g fisk 1000 rupees, ca 28 kr. Innan krisen kostade samma mängd 400 rupees, ca 11 kr.

UD avråder tillsvidare från icke-nödvändiga resor med anledning av säkerhetsläget. Den utveckling som nu sker i landet är mycket oroande. Skolorna fick under en period återigen stänga ner på grund av utegångsförbud som regeringen beslutade om. Behovet av hjälp utifrån är större än någonsin.


Lördagen den 28 maj kommer nästa styrelsemöte att hållas. Vi kommer att diskutera hur vi ska jobba vidare med vår verksamhet på plats när läget i landet är fortsatt spänt och priserna har skjutit i höjden.


Vårt varmaste tack till alla er som på olika sätt hjälper till med gåvor, bidrag och att dela och gilla våra inlägg på sociala medier i dessa svåra tider. ❤️🇱🇰


#srilanka #slbvsweden #charitywork #giveagift #supportsrilanka #pray4srilanka #economiccriseofsrilanka #donationbutton


Årsstämma 2022

Den 26 mars gick SLBV:s årsstämma av stapeln. Mötet hölls via Zoom för de 17 deltagare som hade anmält sig. Två nya ledamöter röstades in i styrelsen och verksamhetsberättelsen gicks igenom av styrelsen som berättade lite kort om nuvarande projekt samt kommande.

Det konstaterades att situationen på Sri Lanka börjar bli akut. SLBV hade som mål att kunna dela ut fler matpaket i nutritionsprojektet. I dag delas 160 matpaket ut på skolorna i Bellana och Kelani och förhoppningen var att kunna höja den siffran rejält. Med anledning av de ökade matpriserna som en följd av Coronapandemin kommer SLBV därför bara kunna höja till 170 matpaket. I dag kostar en liter mjölk på Sri Lanka lika mycket som i Sverige vilket är mer än tre gånger så mycket som innan pandemin bröt ut. 


SLBV är mycket stolta över att berätta att en simskola kommer starta upp inom kort. Det blir ett pilotprojekt där en skola bestående av 40 elever kommer att delta. Barnen är från fiskarfamiljer och de yngsta är så unga som 4 år. Simskolan kommer att hållas i en bassäng tillhörande Prince of Wales’ College i Moratuwa med hjälp av en simlärare som har tränat det lankesiska simlandslaget. Till skillnad mot Sverige är simträning inte obligatoriskt på Sri Lanka och dessvärre är drunkningsolyckor fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga.


Våra Projekt

Gunasekara flickhem

På Gunasekara flickhem bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheter blivit separerade från föräldrar p.g.a. olika missförhållanden.

Nutrition for Life

På skolorna Kelaniya och Bellana har ett antal elever som studerar på tom mage identifierats. Dessa får dagligen varsitt matpaket. I projektet ingår uppföljning och kontakt med föräldrar.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana utanför Colombo. Programmet syftar till att ge skolelever kunskaper, hopp och framtidstro.

School dropouts

I samarbete med lokala skolmyndigheter har vår personal i Sri Lanka genomfört hembesök hos 35 barn som varit frånvarande från skolan; målet är att få dem tillbaka. Återbesök görs för att följa upp det som överenskommits med föräldrarna.

Star for Life

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life. Tillsammans arbetar vi på skolorna Kelaniya och Bellana

Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid har SLBV haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes flera hem för handikappade, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor.

Läs mer om våra projekt här

Aktuellt

Vi gör skillnad

SLBV har sedan 2009 ett partnerskap med Star for Life och tillsammans arbetar vi på skolorna Kelani College och Bellana utanför Colombo…

På styrelsemötet

På styrelsemötet idag togs det upp många viktiga frågor. Vi ser ljust på framtiden för SLBV. Vi passade också på att tacka av Peter…

Hösten på ingång

Hösten är på ingång och de flesta av våra verksamheter på Sri Lanka är fortfarande vilande. Som tur är kan SLBV arbeta…

Stöd oss

Bli medlem

Som medlem möjliggör du vårt arbete för att hjälpa barn och ungdomar i Sri Lanka.

Ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

Bli sponsor

Tack vare stöd från ett flertal företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka.

Kontakta oss