Stöd oss

Bli medlem

Ju fler vi är, desto fler kan vi nå! Som medlem möjliggör du vårt arbete för att hjälpa barn och unga i Sri Lanka. Under året får du uppdateringar om verksamheten och hur vi använder de medel vi samlar in. Du kan alltid följa våra projekt på hemsidan eller via sociala medier.

Tack för ditt stöd!

Medlemsavgift

400 kr

Pensionärer, studerande och ungdomar t.o.m. 26 år

300 kr

Medlemsavgiften sätts in på Plusgiro 90 01 39-7 eller swishas till 123 900 13 97. Märk med namn, personnummer och mailadress.

Ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

SLBV är godkända av Skatteverket som mottagare av skattereducerade gåvor. Få biståndsföreningar har erhållit detta; vi är stolta över att tillhöra skaran! Vi har bland de lägsta procent-andelarna i administrativa kostnader av alla 90-kontoinnehavare; det mesta av din gåva går direkt till ändamålet.

Reduktionen är 25% av totalbelopp mellan 2000-6000 SEK under ett år.  Skänks ex. 1500 SEK så debiteras 1500 SEK; skänks 2000 SEK så debiteras också 1500 SEK. Samma kostnad för givaren men större slutsumma för mottagaren; hela beloppet kommer oss till del! För skattereducerade gåvor behöver vi namn, personnummer och adress för att skicka kontrolluppgift till Skatteverket.

Gåvoexempel

Minnesgåvor

Gåvor åt välgörenhet till minne av en avliden är ofta uppskattade och ibland en önskan från anhöriga. För dessa skickar vi kondoleanskort med besked om varifrån gåvan kommer till de anhöriga. Meddela oss adress till de anhöriga och ange vem kondoleansen gäller!

Exempel

 • Engångsbelopp
 • Skänk inkomna medel från dagsverken, loppmarknader m.m.
 • Fira en födelsedag med en gåva till SLBV
 • Ge en gåva till SLBV i stället för en blomma

För andrahands-gåvor skickar vi gratulationskort med besked till den som skall hedras. Meddela oss adress till denne!

Gåvor genom arv och testamente

Testamenten är juridiska handlingar. Därför måste dessa gåvor upprättas korrekt då de annars ogiltigförklaras. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta. Testamenterade gåvor meddelas av testamentsexekutor för överföring till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner.

Sponsorer

Tack vare stöd från företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka. Besök gärna deras hemsidor och läs om vilka de är!

Bli sponsor

Verksamheter och konsumenter uppmärksammar idag corporate social responsibility med krav på att verksamheter bidrar till sociala mervärden. Dels är det viktigt rent humanitärt men dels också ur ett marknadsperspektiv – att visa på engagemang, social medvetenhet och bidrag till samhällsutveckling stärker varumärken.

Kontaktperson: Bo Krigsman (bo.krigsman@telia.com)

Vad erbjuder vi er som sponsor?

 • Officiellt tackdiplom
 • Er logga på vår hemsida
 • Vi kommunicerar ert sponsorskap utåt
 • Vi besöker er gärna för att berätta om våra projekt!
 • Regelbundna rapporter

Hur går det till?

 • Sponsorer bidrar med en fastställd, valfri summa under ett eller flera år
 • Sponsorer stödjer antingen ett projekt eller SLBV i helhet
 • Företag kan ex. skänka en procentandel av årlig vinst
 • Kamratföreningar kan samla in medel och göra en engångsinsats
 • Skolor kan skänka medel från dagsverken

Kontakta oss