Om oss

Så arbetar vi i Sri Lanka 

Under styrelsens ledning bedrivs ett antal projekt med betoning på utbildning, riktade mot barn och ungdomar. För detta ändamål startade vi år 2013 Learning For Life – S.R.C., en ideell, icke vinst-drivande NGO (non-governmental organization) på Sri Lanka. Besök gärna deras hemsida samt deras Facebook-sida.

Projekt och insatser kan vara helt finansierade av Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner eller tillsammans med andra finansiärer.

Verksamhetsidé

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner är en politiskt och religiöst oberoende förening som framgångsrikt har verkat i Sri Lanka sedan 1980.
Syftet med SLBV är att via olika former av utbildnings- och fadderverksamheter stödja utsatta barn och unga i Sri Lanka till att själva kunna påverka sitt liv och därmed sin framtid. Vi vet att sambandet mellan utbildning, hälsa och minskad fattigdom är tydligt. God utbildning stärker människors självkänsla och hälsa, och därmed möjlighet till att förbättra sitt liv. Arbetet i föreningen sker ideellt; endast en mycket liten del av de insamlade medlen går till administration.

Vision

Att barn och unga på Sri Lanka ska känna hopp och tro till en egen framtid.

Mission

Sri Lankas Barns Vänner ger stöd till utbildningsinsatser för att göra det möjligt för marginaliserade barn och unga att försörja sig när de blir vuxna.

Lokala samarbetspartners står för behovs­bedömning och genomförande, vilket säkerställer verksamheternas relevans och effektivitet.

Strategi

Att bidra med medel och kapacitet för att stödja:

  • barns och ungas möjlighet till individuell utveckling
  • barns och ungas möjlighet att hävda sina rättigheter och uttrycka sin mening
  • barns och ungas möjlighet till grundläggande hälsa
  • positiva attitydförändringar
  • organisations- och kapacitetsutveckling

Vad kännetecknar oss?

  • Vi är innehavare av 90-konto. Vårt arbete samt vår redovisning uppfyller därmed högt ställda krav och kontrolleras av tillsynsmyndigheten Svensk Insamlingskontroll
  • Vi är politiskt och religiöst oberoende
  • Allt arbete som utförs av föreningsmedlemmar eller styrelsemedlemmar är oavlönat