Vilka är vi?

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner består av ca 300 medlemmar från hela riket (förkortas SLBV). Föreningen leds av en styrelse bestående av 6 ledamöter samt 3 adjungerade.

Vad gör vi?

Vi stödjer utsatta barn, ungdomar och kvinnor i Sri Lanka med olika former av utbildning, för att de själva ska kunna påverka sitt liv och sin framtid.

Medlen till detta står våra medlemmar för, samt våra sponsorer. Sedan år 2009 har vi också ett samarbete med den svenska organisationen Star for Life. Besök gärna deras hemsida för mer information.

Vår historia

Vi har vårt ursprung i en förening som bildades år 1980 av föräldrar till adoptivbarn från Sri Lanka.
I och med att adoptionerna från Sri Lanka upphörde år 1995 så bildades en ny förening av ett i tidigare förening befintligt biståndsutskott, vars enda syfte var och är att bedriva bistånd.
Den nya biståndsföreningen behöll namnet Sri Lankas Barns Vänner, medan adoptionsföreningen antog namnet Barnens Vänner och kom att vända sig även till andra givarländer, bl. a. Kina.

Klicka här för att donera

Våra sponsorer