Vilka är vi?

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner (SLBV) består av ca 300 medlemmar från hela riket. Föreningen leds av styrelsens sex ledamöter samt en adjungerad.

Vad gör vi?

Vi stödjer utsatta barn, ungdomar och kvinnor i Sri Lanka med olika former av utbildning för att de själva ska kunna påverka sitt liv och sin framtid.

Medlen till detta står föreningens medlemmar och sponsorer för. Sedan år 2009 har vi också ett samarbete med den svenska organisationen Star for Life. Besök gärna deras hemsida för mer information.

Vår historia

Vi har vårt ursprung i en förening som bildades år 1980 av föräldrar till adoptivbarn från Sri Lanka. När adoptionerna från Sri Lanka upphörde år 1995 så bildades en ny förening av ett i tidigare förening befintligt biståndsutskott, vars enda syfte var och är att bedriva bistånd. Den nya biståndsföreningen behöll namnet Sri Lankas Barns Vänner medan adoptionsföreningen antog namnet Barnens Vänner och kom att vända sig till även andra givarländer, bl.a. Kina.

Klicka här för att donera

Våra sponsorer