Wilpotha kvinnoby, skola och förskolor

BILDER >>>

pastedGraphic.png

Projektansvarig: Kjell Arvidsson

Wilpotha är beläget några timmars bilresa nordost om Colombo. Wilpotha Kantha Ithurum Parishramaya (WKIP) – Women’s Savings Effort startade för snart trettio år sedan då en kvinna, Karunawathie Manike, tog initiativ till en gemensam sparkassa för kvinnorna i byn där hon bodde. Trots starkt motstånd från godsägare och andra växte sig rörelsen stark och kollektivet är nu ett center där man bedriver undervisning för vuxna.

I dag driver man förskolor med sammanlagt 100 barn i fem byar i området. 

Sri Lankas Barns Vänner bidrar med skoluniformer, skolväskor, skor och skolmateriel.

Omkring 200 ungdomar är organiserade i Children’s Society. Den verksamheten har till syfte att, förutom ren kunskapsinlärning, sprida demokratiskt tänkande och färdigheter i hur en förening organiseras och bedrivs. Children’s Society organiserar skolbarnen i olika aktiviteter som studieläger med miljökunskap, studiebesök på historiska platser och konsttävlingar.

Stora delar av Children’s Society’s verksamhet bekostas med bidrag från Sri Lankas Barns Vänner. 

Wilpotha, arbetar för barnens bästa!

I förskolorna i Wilpotha norr om Negombo firar de många nationaldagar med olika aktiviteter så som teater, karnevaler, sång och musik. Här stödjer Sri Lankas Barns Vänner 5 förskolor med 110 barn. Totalt arbetar här 10 lärare, och en av förskollärarna har slutfört en högre utbildning under 2008.

Sri Lankas Barns Vänner bidrar också till 7 lokala ”Childrens Club” som når 400 barn och ungdomar.

Barnen träffas minst 2 gånger i månaden, de har debatter, konsttävlingar och andra roliga aktiviteter så som spel och festivaler. Två av klubbarna har fått volleyboll-utrustning och tävlar nu regelbundet med varandra. 

Alla klubbarna besöker en gång i månaden gamla och handikappade i byn, hjälper till med trädgårdsarbeten och matlagning. För att skapa medvetenhet om hur de kan arbeta med hjälp till självhjälp arbetar klubbarna med att plantera träd och sköta odlingar.

Barnen har arbetat med att gestalta folktraditioner genom dockteater. De har också arbetat med kulturella budskap om uppförande och bemötande. Dockteatern har väckt stor uppmärksamhet, en nationell tv-station har besökt barnen och gjort en film.

En teatergrupp bestående av 26 barn och ungdomar har uppträtt för en större publik där de har gestaltat barns liv i byn.

Christina Riddebäck

(tidigare) Ordförande

Artiklar /Rapporter:

______________________________________________________________________________________________________

Rapport från Wilpotha – den starka kvinnobyn # 2

Den 13 februari, 2012 var jag åter tillbaka till Wilpotha. Denna gång tillsammans med en större grupp varav flera från vår styrelse. 

Wilpotha är första etappen på den rundresa som vi gjorde. Huvudsyftet med besöket är att vår styrelse skall få information om verksamheten i stort och särskilt det 2-åriga utvecklingsprojekt, ”Kapacitetsutveckling & Attitydförändring”, som vi driver tillsammans med bidragsgivaren Forum Syd.  Läs mer >>>

Kjell Arvidsson

Projektansvarig

_____________________________________________________________________________________________________

Årsrapporten från projektgruppen i Wilpotha: Mycket gripande läsning, många fina bilder!

Report of the Capacity Building Project of WKIP, to 31th December 2011
Capacity Development & Attitude Change –   Women’s Savings Effort,
Wilpotha 2011

Background:

Wilpotha is a remote village in the Puttalam district. Agriculture is the most important economic activity in the area. The main crops cultivated in the area include coconut, cashew and onion. Fruits such as banana and mango, and vegetables such as chilli are also grown on an unplanned scale. As there is no irrigation facility available in the area, people depend solely on rain and ground water for their agricultural needs.  During the dry season, ground water dries up with no rain and agriculture becomes a thing in the past.      Läs >>> hela rapporten

______________________________________________________________________________________________________________

Rapport från Wilpotha – den starka kvinnobyn # 1

Den 4 februari, Independence Day, var jag inbjuden att besöka den starka kvinnobyn ledd av den karismatiska och starka kvinnan Menike Karunawathie.

Tillsammans med vår lokala ”expert” Harshani Samarajeewa och vår chaufför påbörjade vi resan till Wilpotha beläget ca 100 km nordost Colombo. Alla våra besök är väl planerade och det finns ett program för dagen. Problemet är att vi nästan aldrig vet något om programmet. Den här dagen kom att bli extra lång med besök även i två grannbyar.   Läs mer >>>

_________________________________________________________________________________________________________


Report of the Capacity Building Project of WKIP, 15th June to 15th September 2011

June 2011

▪Received funds from SFCSL on 9th of June 2011.

▪Discussed with Ms Harshani regarding the project and had two meetings with Dr Sarath Buddhadasa of Business Consultancy Services, on conducting a planning workshop for the 2 year Capacity Building Project.

▪Had a meeting with Business Consultancy Services (BCS) and Ms Harshani on developing a questionnaire for the baseline study.  BCS provided the questionnaire which was field tested and revised. Ms. Karunawathi of WKIP, trained village women’s society leaders, on how to expedite the survey and how to fill the questionnaire. 150 baseline interviews were conducted by 12 women from the villages.  Läs mer >>> June – September 2011

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2-årigt utvecklingsprojekt till Wilpotha

Efter en genomförd förstudie under 2010 tillsammans med vår samarbetspartner WKIP , ”den starka kvinnobyn” och dess karismatiska ledare Menike Karunawathie tog vi fram underlag och förslag till ett 2-årigt utvecklingsprojekt. Vi har nu fått vårt projekt godkänt av Forum Syd. Läs mer >>>