Tandhälsa på Araliya Förskola

Efter två vändor volontärarbete, 2015 och 2016, upptäckte Margareta Britting att barnens tandhälsa i många fall var mycket dålig. Hon åkte hem till Västerås och vände sig till sin ICA-handlare, sin tandläkare och till Folktandvården som alla tre var villiga att skänka tandvårdsprodukter och informationsmaterial till barnen på förskolan.

Det resulterade i ett lyckat event i april 2017 där barnen strålade av glädje för en i vår värld så liten gåva.

Tanken med detta projekt är att utbilda föräldrarna om vikten av att vårda barnens munhälsa redan från första tanden. Området där förskolan ligger är mycket fattigt och tandvårdsprodukter har låg prioritet i hushållen.

Kostråd ges också, där man speciellt trycker på vikten av att undvika socker som ju är den största boven när det gäller karies.