Under 40 års tid har SLBV med få års avbräck haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes hem för handikappade. 

Sunethra driver flera hem för handikappade. SLBV har lämnat bidrag till två av hemmen i närheten av Colombo, Suhada Home och Sasara Home. På dessa två hem bor ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i alla åldrar. 

Bidragen går till allehanda utgifter för tex inköp av transportbil, inköp av uniformer, barnens utflykter utanför hemmen, reparation och underhåll av faciliteterna, inköp av inventarier mm. 

Lankesiska staten lämnar inga bidrag till den här verksamheten. För löpande utgifter, tex mat, söker man finansiell hjälp inom ett nätverk av enskilda och företag. Verksamheten drivs under överinseende av en oavlönad styrelse, som huvudsakligen består av munkar. 

På hemmet finns inte bara handikappade av olika åldrar utan handikappade av båda könen bor där, liksom att alla religioner i Sri Lanka finns representerade. 

Vid ett besök i februari år 2020 uppmärksammade Sunethra oss på ett problem med grunden under byggnaden Suhada Home. Byggnaden ligger på en kulle, och på ena långsidan sluttar det brant ner. Där har marken börjat erodera och hotar byggnaden. Markförstärkningar behöver göras, något som det saknas pengar till. 

Vill du hjälpa oss att hjälpa Sunethra? Swisha ditt bidrag till 1239001397 eller använd plusgirot 900139-7. Märk ditt bidrag med ”Sunethra”. Tack!