Sunethras hem för handikappade

Under 40 års tid har SLBV haft möjligheten att stödja Sunethra Weerasinghes flera hem för handikappade. SLBV har lämnat bidrag till två av hemmen i närheten av Colombo: Suhada Home och Sasara Home, där ett 60-tal fysiskt och/eller psykiskt handikappade barn och vuxna i olika åldrar och religionstillhörighet bor. 

Bidragen går till utgifter som bl.a. inköp av transportbil, inköp av uniformer, utflykter utanför hemmen, reparation och underhåll av faciliteter, inköp av inventarier m.m. 

Lankesiska staten ger inga bidrag till Sunethras verksamheter. För löpande utgifter, t.ex. mat, söker hemmet hjälp inom ett nätverk av individer och företag. Verksamheten drivs under överinseende av en oavlönad styrelse, som huvudsakligen består av munkar. 

Vid ett besök i februari år 2020 uppmärksammade Sunethra oss på ett problem med grunden under byggnaden Suhada Home. Byggnaden ligger på en kulle, och på ena långsidan sluttar det brant ner. Där har marken börjat erodera och hotar byggnaden. Markförstärkningar behöver göras, något som det saknas pengar till. 

*****

Vill du hjälpa oss att hjälpa Sunethra? Swisha ditt bidrag till 1239001397 eller använd plusgirot 900139-7. Märk ditt bidrag med ”Sunethra”. Tack för din gåva!