Suhada Home

Projektansvarig: Kjell Arvidsson

___________________________________________________________________________________________

Sri Lankas Moder Teresa
– Sunethra Weerasinghe – fyller 60 år den 25 februari 2017! 

En av våra äldsta samarbetspartners, Sunethra Weerasinghe, som bland annat driver handikapphemmet Suhada Home, fyller 60 år. Kontakten med henne togs redan i mitten av 1990-talet av Biståndsföreningens dåvarande ordförande Roland Gustafsson. I en artikel i föreningens tidning Utblick Sri Lanka beskrev Roland mötet med Sunethra: ”Jag har träffat Sri Lankas Moder Teresa”.
Sunethra förbereder sina barn inför firandet

Sunethra Weerasinghe driver flera hem för funktionshindrade barn och vuxna. Bland dem Suhada Home, där det bor ett stort antal funktionshindrade barn. Sunethra tar hand om barnen på Suhada på ett mycket förtjänstfullt sätt, vilket hon också har fått internationella utmärkelser för. Med kärlek och tillit har hon fått apatiska barn att prata och att kunna gå. Flera av dem har också fått bra resultat i sina skolarbeten.

Vi gratulerar Sunethra och ser fram emot ytterligare flera års samarbete!

____________________________________________________________________________________

pastedGraphic_1.png

Sunethra skickade oss en bild från sin stora dag med ett STORT TACK för all uppvaktning och gåvor som hon fått av alla hennes svenska vänner.

_______________________________________________________________________________________

Suhada Home, Madiwela, Kotte

På Suhada Home bor ett sextiotal människor i skiftande åldrar

Några mil söder om Colombo ligger Suhada Home.

Det stora trevåningshuset ligger högst upp på en kulle. Huset ägs av munkarna. Hyran är noll. Men vatten, elektricitet och fastighetsunderhåll kostar.

När Sri Lankas Barns Vänner 1980 inledde samarbetet med Mrs Sunethra Weerasinghe – Sri Lankas ”Moder Theresa” – anade ingen att vårt samarbete skulle utvecklas till att bli ett av Sri Lankas Barns Vänners längsta projekt.

På Suhada Home bor ett sextiotal människor i skiftande åldrar, alla med några former av mentala och- eller fysiska funktionshinder. När jag nyligen besökte Suhada Home var den äldsta en dam på 90 år, och den yngsta var 5 månader med en 15-årig mamma.

Mrs Sunethra Weerasinghe erbjuder på Suhada Home livsnödvändig vård, läkemedel, rådgivning och fysisk träning för handikappade personer för att stärka den fysiska och mentala konditionen. Alla som bor på hemmet har en egen arbetsuppgift.

Här finns ingen personal, men med Sunethras obändiga tro och övertygelse om inneboende kraft hos alla och envar får hon det att fungera genom en oerhörd egen arbetsinsats.

Noggrant uppgjorda ansvarsområden där alla har sin funktion avpassad så att den ska gå att klara av gör alla delaktiga. Enskilda personer eller företag har bokat upp sig enligt ett organiserat schema för att bekosta en måltid i månaden.

På förmiddagarna är det undervisning. De får träna samarbete, de tränar finmotorik samtidigt som de får uttrycka sig i färg och form. En mindre grupp tränar engelska vid ett par tillfällen i veckan. Sunethra själv undervisar i sång och dans. Vid en speciell högtidsdag tar hon hela skaran till det stora fängelset i Colombo så att de får sjunga för internerna.

På Suhada Home finns också en förskola för fattiga barn som bor i området. Sri Lankas Barns Vänner bidrar till förskolans drift, lärarnas löner, skolmateriel och skoluniformer.

Sunethra organiserar också ett fadderbarnsprogram (SPP). I dag, 2015 har programmet 14 barn som har svenska fadderföräldrar genom Sri Lankas Barns Vänners försorg. Barnen är mellan 7 och 17 år gamla och kommer från fattiga familjer i grannskapet. Fadderavgiften är 150 kronor i månaden. Vi skickar ner pengar två gånger per år. Varje familj betalar således 900 kronor två gånger per år.

Barnet och dess familj får ett månatligt understöd till avgifter för extraundervisning, vilket är ett måste för att kunna gå vidare i sina studier. De får strumpor och skor, papper, pennor och böcker till skolan. De får också bidrag till skoluniformen. Sunethra avgör också när stödet skall upphöra. Hon gör då en sammanvägning av familjens situation och ser när familjen nu kan stå på egna ben.

Sunethra tar dem in till staden för att delta i parader och högtider. Hon ser till att barnen får fira nyår på traditionellt maner. Årligen tar hon dem på en studieresa till någon av Sri Lankas alla minnesvärda platser.

Under årens lopp har våra insatser varierat beroende på våra ekonomiska möjligheter och Suhada Homes faktiska behov. Vi har bidragit med rullstolar, rullatorer, barnsängar, madrasser och lekutrustning. Till detta kommer pedagogiska hjälpmedel i form av musikinstrument, skolmaterial etc.

Vi har renoverat toaletterna, byggt duschar och bekostat allmänt underhåll på det stora huset. Vi stöder också specifika insatser på Suhada Home om vi har möjligheter till det.

______________________________________________________________________________________________

Artiklar/ Rapporter

Suhada Home och fadderbarnen

Ringde Sunethra på Suhada Home och berättade att vi återigen var välbehållna på Sri Lanka efter en lång resa. Flygplatsen är hårt bevakad och man ser militärer överallt. På väg till hotellet märker man genast att den militära närvaron har förstärkts. Vi har ju läst att slutoffensiven nu har påbörjats.

Bokar in en dag med Sunethra för ett besök på Suhada Home. När det är dags för besöket åker vi först till vårt ”supermarket” på Galle-road och handlar godis till barnen.

Hela rapporten