Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner
   


     Externa Länkar

Powered by Squarespace
Sök / Search


       Facebook

Styrelsen i Sri Lankas Barns Vänner

Styrelsen består av sex personer samt en adjungerad, alla med ett genuint intresse för Sri Lanka och för att barn och ungdomar skall få en bättre framtid.
Styrelsen kan nås via E-post eller Kontaktformuläret

 
Styrelsemedlemmar

Ordförande      Kjell Arvidsson

Ekonomi-          Bo Krigsman
ansvarig 

Sekreterare      Ramon Sanchez-Lövy

Ledamot           Pernilla Thalén

Ledamot           Peder Falkman

Ledamot           Michael Nalsenius
               

Adjungerad      Tommy Fredriksson
Hemsidan
Sponsorsök