Styrelsen i Sri Lankas Barns Vänner

Styrelsen består av sex personer samt en adjungerad, alla med ett genuint intresse för Sri Lanka och för att barn och ungdomar skall få en bättre framtid. Styrelsen nås via e-post eller kontaktformuläret längre ner på sidan.

Styrelsemedlemmar

Ordförande      Bo Krigsman

Ekonomi-          Bo Krigsman
ansvarig 

Sekreterare      Ramon Sanchez-Lövy

Ledamot           Pernilla Thalén

Ledamot           Margareta Britting

Ledamot           Peter Malmgren

Ledamot           Isac Helgason

Adjungerad     Tommy Fredriksson

Stadgar

Sida 1. Sida 2. Sida 3.

Kontaktformulär