Styrelsen i Sri Lankas Barns Vänner

Styrelsen består av sex personer samt två adjungerade, alla med ett genuint intresse för Sri Lanka och för att barn och ungdomar skall få en bättre framtid.
Styrelsen kan nås via E-post eller kontaktformuläret längre ner på sidan.

Styrelsemedlemmar

Ordförande      Bo Krigsman

Ekonomi-          Bo Krigsman
ansvarig 

Sekreterare      Ramon Sanchez-Lövy

Ledamot           Pernilla Thalén

Ledamot           Margareta Britting

Ledamot           Michael Nalsenius

Ledamot           Peter Malmgren

Adjungerad    Kjell Arvidsson

Adjungerad     Tommy Fredriksson

Stadgar

Sida 1

Sida 2

Sida 3

Vår GDPR-policy finns att läsa här. 

Kontaktformulär