Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

Stöd Sri Lankas Barns Vänner
- ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek. Kontanta gåvor sätts in på Sri Lankas Barns Vänners 90-konto: 90 01 39-7.
Du kan även swicha Din gåva till Sri Lankas Barns Vänner.
Swichnumret är: 123 900 13 97.

Meddela via vårt Kontaktformulär arten av gåva, önskemål i samband med gåvan och eventuellt beloppet.
Via kontaktformuläret kan Du också ställa frågor eller be om att bli kontaktad om något är oklart.

Man kan skänka en gåva i form av:
Ett engångsbelopp
Starta en egen insamling
Skolor kan skänka inkommna medel från dagsverken loppmarknader m m.

Ge en gåva till SLBV i stället för en blomma
Fira ett "födelsedagsbarn" med en gåva till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner.
Ett gratulationskort med uppgift om varifrån gåvan kommer skickas till den som fyller år. Glöm inte att skriva till vem gratulationskortet skall skickas.

Skänka en minnesgåva
Att skänka en minnesgåva till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner för att hedra minnet av en avliden är alltid uppskattat och många gånger en önskan från de anhöriga.
Ett kondoleanskort med uppgift om varifrån gåvan kommer skickas till de anhöriga.
Ange vem kondoleansen gäller.
Glöm inte att skriva vart kondoleanskortet skall skickas.

Skänka en gåva genom arv och testamente
Testamentet är en juridisk handling. Därför är det viktigt att det upprättas på rätt sätt. Det kan i annat fall ogiltigförklaras. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta.

Ett arv kan bestå av kontanta medel, aktier, fondandelar, fast eller lös egendom m m.
Testamenterade gåvor meddelas av testamentsexekutor för överföring till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner.

Här hittar Du >>> Kontaktformuläret