Star for Life-programmen

Sedan 2009 har SLBV ett partnerskap med Star for Life-organisationen. SLBV har i Matara-distriktet mellan åren 2009-2013 arbetat i 2 skolor med det mycket uppskattade Star for Life-programmet. 2013 startade programmet vid en tredje skola, Kelani College utanför Colombo. Det följdes av en fjärde skola, Bellana, 2016.

Star for Life´s vision är att inspirera elever i åldern 12-17 år till att tro på sig själva och sina drömmar inför framtiden, och att uppmuntra eleverna till att leva ett hälsosamt liv för att kunna fullfölja sina drömmar. Programmet syftar till att ge kunskaper, ingjuta hopp och framtidstro hos skolelever. Sång och musik är ett viktigt uttryckssätt för ungdomar och i Star for Life programmet har musiken en central roll. I Sri Lanka är cricket en viktig nationalsport. Idrott uppmuntras också i programmet.

För ytterligare information kring Star for Life-konceptet, besök gärna deras hemsida.

Uppemot 1500 lärare och elever har sedan starten genomgått Star for Life-programmet på Sri Lanka. Utbildningen genomförs med personal från Learning for Life under ledning av Chathuranga Guruge. Nuvarande två SfL-projekt finansieras sedan januari 2013 helt och hållet av den svenska koncernen Trelleborg AB. 

Mot en ljusare framtid!