Stöd Sri Lankas Barns Vänner
– 
bli sponsor

Det finns många sätt att stödja barnen på Sri Lanka på; de behöver Din hjälp. Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek.
Följande företag och organisationer hjälper oss i dag med bidrag i olika former. Tack vare dessa företag och organisationer så har vi kunnat hjälpa många barn på Sri Lanka. Besök gärna deras hemsidor och läs mer om vilka de är.

SLBVs styrelse vill rikta ett varmt tack till iPage för utformning av och support till hemsidan samt till Gunnar Benon för design av logotypen. 

Vi söker fler företagssponsorer
Allt fler företag ser de positiva effekterna av att deras företag samlas kring ett gemensamt socialt projekt. Det är viktigt på ett allmänmänskligt plan, för den enskilde individen samt även för de företag som önskar ligga i framkant – att visa sitt engagemang och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vad erbjuder vi Ert företag om Ni väljer att stödja barnen på Sri Lanka?

  • Företagets logotype under sponsorer på vår hemsida
  • Officiellt tackdiplom
  • Vi kommer gärna ut till företaget och berättar/visar bilder om projekten
  • Regelbundna rapporter

Att sponsra

  • Du och Ditt företag kan bli företagssponsor för ett speciellt projekt
  • Företag kan välja att skänka en del av sin årliga vinst
  • Kamratföreningen kan samla in medel och göra en engångsinsats
  • Skolor kan skänka medel från dagsverken

Som projektfadder bidrar Du som sponsor med en fastställd summa under ett eller flera år till ett speciellt projekt.

Kontaktperson: Michael Nalsenius