Stöd Sri Lankas Barns Vänner
– 
bli sponsor

Flera företag och organisationer hjälper oss i dag med bidrag i olika former. Tack vare deras stöd har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka. Besök gärna deras hemsidor och läs mer om vilka de är.

SLBVs styrelse vill rikta ett varmt tack till iPage för utformning av och support till hemsidan samt till Gunnar Benon för design av logotypen. 

Vi söker fler sponsorer
Det finns många sätt att stödja barnen i Sri Lanka på; de behöver din hjälp! Både verksamheter och konsumenter uppmärksammar idag CSR i allt högre  grad, med en stark tonvikt på att verksamheter ska bidra till sociala mervärden. Det är viktigt på ett allmänmänskligt plan, för den enskilde individen samt även för de bolag som önskar ligga i framkant – att visa på engagemang och medvetenhet samt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vad erbjuder vi er verksamhet om ni väljer att stödja SLBV?

  • Er logotype på vår hemsida
  • Vi kommunicerar ert sponsorskap till medlemmar
  • Officiellt tackdiplom
  • Vi besöker er gärna för att berätta mer om våra projekt!
  • Regelbundna rapporter

Att sponsra

  • Du och din verksamhet kan bli sponsor för ett specifikt projekt
  • Ni kan exempelvis välja att skänka en procentandel av er årliga vinst
  • Kamratföreningar kan samla in medel och göra en engångsinsats
  • Skolor kan skänka medel från dagsverken

Som sponsor bidrar du med en fastställd, valfri summa under ett eller flera år till ett specifikt projekt eller till föreningen i sin helhet.

Kontaktperson: Bo Krigsman