Stöd SLBV
– 
bli sponsor

Tack vare stöd från ett flertal företag och organisationer har vi genom åren kunnat hjälpa många barn och ungdomar i Sri Lanka. Besök gärna deras hemsidor och läs mer om vilka de är.

SLBV riktar ett tack till iPage för utformning av och support till hemsidan samt till Gunnar Benon för design av logotypen. 

Bli sponsor! 
Det finns många sätt att stödja barnen i Sri Lanka på; de behöver din hjälp! Både verksamheter och konsumenter uppmärksammar idag CSR i allt högre  grad, med en stark tonvikt på att verksamheter ska bidra till sociala mervärden. Det är viktigt på ett allmänmänskligt plan, och även för bolag som önskar ligga i framkant – att visa på engagemang, medvetenhet och bidragande till en positiv samhällsutveckling.

Vad erbjuder vi er som sponsor?

  • Er logga på vår hemsida
  • Vi kommunicerar ert sponsorskap till våra medlemmar
  • Officiellt tackdiplom
  • Vi besöker er gärna för att berätta mer om våra projekt!
  • Regelbundna rapporter

Hur går det till?

  • Sponsorer bidrar med en fastställd, valfri summa under ett eller flera år
  • Din verksamhet kan stödja ett specifikt projekt eller föreningen i helhet
  • Ni kan välja att skänka en procentandel av årlig vinst
  • Kamratföreningar kan samla in medel och göra en engångsinsats
  • Skolor kan skänka medel från dagsverken

Kontaktperson: Bo Krigsman