Stöd Sri Lankas Barns Vänner
– 
bli sponsor

Det finns många sätt att stödja barnen på Sri Lanka på; de behöver din hjälp. Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek.
Följande företag och organisationer hjälper oss i dag med bidrag i olika former. Tack vare dessa företag och organisationer så har vi kunnat hjälpa många barn på Sri Lanka. Besök gärna deras hemsidor och se vad de har att erbjuda.

SLBVs styrelse vill rikta ett varmt tack till iPage för utformning av och support till hemsidan. 

Vi söker fler företagssponsorer
Allt fler företag ser de positiva effekterna av att deras företag samlas kring ett gemensamt socialt projekt. Det är livsviktigt på ett allmänmänskligt plan, viktigt för den enskilde individen och viktigt för de företag som önskar ligga i framkant – att visa sitt engagemang och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vad erbjuder vi ert företag om ni väljer att stödja barnen på Sri Lanka?

  • Företagets logotype under sponsorer på vår hemsida
  • Officiellt tackdiplom
  • Vi kommer gärna ut till företaget och berättar/visar bilder om projekten
  • Regelbundna rapporter. Följ våra projekt via vår hemsida

Sponsorer

  • Du och Ditt företag kan bli företagssponsor för ett speciellt projekt
  • Företaget kan skänka en del av vinsten
  • Kamratföreningen kan samla in medel och göra en engångsinsats
  • Skolor kan skänka medel från dagsverken

Som projektfadder bidrar du som sponsor med en fastställd summa under ett eller flera år till ett speciellt projekt. Beloppet faktureras.

Kontaktperson: Michael Nalsenius