SLBV ÖVERLÄMNAR FÖRSKOLAN ARALIYA

2018-08-15

SLBV ÖVERLÄMNAR FÖRSKOLAN ARALIYA

Vi har i tidigare informationsbrev berättat om vår plan för förskolan Araliya: att utveckla den till en sk. modellförskola. Som ett av kriterierna behövdes en ordentlig upprustning av lokalerna. Det skulle bli möjligt tack vare en större donation från en av våra medlemmar.

Fastigheten, som inrymmer förskolan, ägs inte av den lokala hjälporganisationen, som driver förskolan, och som vi samarbetar med. Då Sri Lanka saknar ett heltäckande system med lagfarter, dvs. markägande, blev vi varse att det finns frågetecken kring vilken myndighet som är ägare till fastigheten. Detta faktum utgjorde ett problem när vi önskade få garanti för att vi, genom vår lokale samarbetspartner Learning for Life – S.R.C, skulle få vara kvar och fortsätta att bygga upp verksamheten.

I kommunen där förskolan ligger finns 18 förskolor, som drivs av kommunen. Efter många och stundtals krångliga diskussioner enades vi med kommunen och personalen vid förskolan att det är en lämplig tidpunkt nu att kommunen tar över verksamheten. I överenskommelsen ingår att kommunen ska fortsätta utveckla förskolan i enlighet med den utvecklingsplan som vi lagt fast för åren 2017-2022.

Som en följd av detta har SLBV tillsammans med Learning for Life – S.R.C. börjat utreda möjligheten till att starta en ny förskola.

Det är många medlemmar som följt förskolan Araliya genom alla åren. Det är säkert många av er, som också besökt den under vistelse i Sri Lanka. Ända sedan 1980 har SLBVs medlemmar finansierat stora delar av förskolan. Det är något att vara mäkta stolt över. Tack vare era bidrag har uppskattningsvis 1000 barn under tiden de varit 3-6 år gamla deltagit i olika förmiddagsaktiviteter. För en inte alltför stor peng från var och en av oss har det sammanlagda bidragen genom åren totalt uppgått till i storleksordningen 1 500 000 kronor. Många bäckar små…

Nu hoppas vi i styrelsen att ni är med oss på nästa resa också. SLBV och Learning for Life – S.R.C. har massor av erfarenheter som vi vill ska komma till användning i en ny förskola. Vi återkommer i närtid med info kring detta.

Som sagt har vi en fin grundplåt i form av en större donation från en av våra medlemmar. Vi ser gärna att den fylls på, så att när beslut fattas om nästa förskola, vi kan sätta igång på en gång. Under Ge en gåva finner du tre metoder för att ge ditt bidrag: Plusgiro, Swish och PayPal.

Återigen, tack för att ni är med i vår fina förening!

/Styrelsen SLBV

Facebook