SLBV och Agenda 2030

Läs mer här om hur vi jobbar med FNs globala mål för hållbar utveckling. 

Besöksrapporter

Nutritionsprojektet, februari 2018

Bellana, februari 2018

Araliya, februari 2018

Learning for Life, november 2019

Besök, januari 2020