Ny ordförande

Under årsmötet 2018 lämnade Kjell Arvidsson posten som ordförande för SLBV, efter en tids förberedelser. Kjell har verkat i styrelsen i decennier, och är således tillhörande SLBVs ”gamla garde”. Styrelsen vill uttrycka sin djupaste tacksamhet för hans arbete med SLBV. Till vår glädje fortsätter han som ansvarig för fadderprogrammen, samt självklart som medlem i föreningen. 

Kjell tackades av med gåvor och applåder, och ny ordförande antogs därefter med ett enigt ”ja”. Det blev Bosse Krigsman, som under en längre tid verkat som ekonomiansvarig i föreningen, en roll han även kommer behålla tills vidare. 

Facebook