Nytt projekt – School Dropouts

2019-11-03

Vid skolorna Kelani och Bellana, där vi driver våra projekt, har det uppmärksammats att 35 barn aldrig eller sällan är närvarande. Efter hembesök hos barnens familjer kunde man konstatera att de lever under otroliga missförhållanden. 

SLBV och vår samarbetspartner Learning for Life har ambitionen att få tillbaka barnen i skolan så snart som möjligt, dels genom samtal med dem för att väcka deras motivation, dels genom att bistå dem med det mest basala: skor, kläder och skolmaterial. 

Med största tacksamhet har vi tagit emot ett välkommet bidrag från Stiftelsen Engelbrekts Barnavårds & Husmodersskola i Stockholm. Till våra medlemmar har vi också riktat önskan om stöd till detta nya projekt. 

Du kan också göra en insats genom att sätta in ett bidrag på vårt 90-konto, Plusgiro 90 01 39-7, eller Swisha 123 900 13 97. Märk då ditt bidrag ”School Dropouts”. 

Stort tack på förhand! 

Styrelsen, SLBV

Facebook