NY SPONSOR: JARLABERGS IF

2020-04-19

Fotbollsklubben Jarlabergs IF i Nacka – ”den lilla föreningen med det vackraste spelet” – har skänkt ett 50-tal fotbollströjor till SLBVs verksamhet i skolorna i Kelani och Bellana. Tröjorna kommer i första hand att gå till Kelani-skolans fotbollslag samt till övriga idrottsutövare i Kelani och Bellana. Vi riktar ett stort tack till klubben för det generösa bidraget! 

Jarlabergs IF är en starkt växande förening för fotbollsintresserade knattar och ungdomar. Via buss 443 från Slussen kan man besöka fotbollsdrömmarnas hemvist! Läs gärna mer om ”Gula Berget” på www.jarlabergsif.se.

Jarlabergs IF, genom David Sanchez, får ett diplom från SLBVs sekreterare Ramón Sánchez-Lövy som tack för att föreningen skänkt ett 50-tal fotbollströjor till idrottare på Kelani och Bellana College.Facebook