Nutritionsprojektet i Kelani:

Nutritionsprojektet är nu inne på sitt tredje år vid Kelani-skolan. Det har betytt mycket för de 50-tal elever som av olika anledningar kommer till skolan utan frukost.
I en av skolbyggnaderna hämtar de först ut sin tallrik. Måltiden intas därefter som brukligt utan bestick. Det finns inte någon lunchmatsal på skolan, så man finner sig en lämplig plats i närheten. Resultaten av det här programmet är tydliga: lägre frånvaro, lugnare lektioner och raster,färre bråk.

I år har vi säkrat pengar till det här programmet under drygt första halvåret. Vi har dock lovat skolledningen att klara finansieringen fram t.o.m. årsskiftet. I fjol fick vi tyvärr avbryta matutdelningen vid ett tillfälle p.g.a. brist på medel. Vi hoppas naturligtvis att det inte ska behöva hända i år igen. Priset för en tallrik är 6 kronor. Att ge 50 barn en bra start på dagen kostar alltså ca 6000 kronor för en hel månad.