Nutritionsprojektet i Kelani:

Nutritionsprojektet är nu inne på sitt fjärde år vid Kelani-skolan. Det har betytt mycket för de från början 50, men sedan några månader 75 elever som av olika anledningar kommer till skolan utan frukost.
I en av skolbyggnaderna hämtar de först ut sin tallrik. Måltiden intas därefter som brukligt utan bestick. Det finns inte någon lunchmatsal på skolan, så man finner sig en lämplig plats i närheten. Resultaten av det här programmet är tydliga: bättre skolprestationer, lägre frånvaro, lugnare lektioner och raster, färre bråk.

Under våren 2018 fick vi en stor donation till projektet som innebar att vi kunde utöka antalet barn som omfattas till 75, vilket även gäller framöver. Priset för en tallrik mat är 6 kronor. I programmet ingår även hälsoundersökning av tonårsflickor, utbildning av elever, lärare och föräldrar i nutritionslära. Vidare ingår att eleverna lär sig vikten av god tandhälsa och man får även undervisning av läkarutbildad personal om vikten av god hygien mm. På försök kommer man även göra hembesök hos dessa elever. Totalkostnaden per elev blir då 11 kr per dag. För endast 220 kr per månad får ett barn en god start på dagen och även för resten av livet.

Tillsammans med ytterligare några sponsorers bidrag har nämnda donation även räckt till att under hösten 2018 starta ett liknande projekt på den andra skolan som stöds av SLBV, Bellana. Här har skolan valt ut 50 av de mest behövande av skolans totalt 800 elever att ingå i projektet.