Nutrition for Life

Nutritionsprojektet började 2014 som ett privat initiativ av två unga kvinnor från Stockholm, Noomi och Therése, som tillsammans med ett antal sponsorer lade grundplåten till detta projekt. Både Noomi (adopterad från Sri Lanka) och Therése är utbildade kockar med 15 års yrkeserfarenhet.
Idén var att ge barn på Sri Lanka som kommer från en fattig bakgrund en bättre start i livet.

Tillsammans med SLBV beslutades att starta ett projekt på en lämplig skola. SLBV etablerade en kontakt med Kelani College i huvudstaden Colombo. Skolan hade konstaterat att 10-15 % av skolans omkring 1500 elever gick till skolan utan frukost. Dessa elever tillbringade således 6 timmar om dagen 5 dagar varje vecka i skolan utan mat i magen.
Ett samarbete inleddes mellan SLBV, LFL (SLBVs lokala representant) samt rektorn och lärarkollegiet vid Kelani College för att implementera Nutritionsprojektet på skolans elever.

Therése och Noomi

Det är ett vetenskapligt bevisat och välkänt faktum att barn lär sig bäst när de inte är hungriga eller undernärda. Trots detta går många skolbarn på Sri Lanka dagligen till skolan på fastande mage, vilket försämrar deras inlärningsförmåga. De orkar inte heller delta fullt ut i dagliga fysiska aktiviteter och har ofta koncentrationssvårigheter. Många av dessa skolbarn skolkar ofta och ett stort antal hoppar även av skolan i förtid.

Inom projektet kom man bland annat överens om följande mål:

  • Att informera om och förbättra kunskapen om hur den dagliga dieten påverkar ungdomars hälsa, tillväxt och intellektuell utveckling
  • Att medverka till att förbättra inlärningskapaciteten med 25 % vid slutet av året
  • Att halvera antalet elever inom målgruppen som går till skolan utan sin dagliga frukost.

Man identifierade 50 elever i årskurserna 6 – 9 som skulle delta i Nutritionsprojektet, med start år 2015. Första året fokuserade man på att ge de deltagande eleverna ett matpaket varje morgon. Under 2016 utökades programmet till att även omfatta utbildning i nutrition, för såväl elever som lärare och föräldrar.

Matpaketet som de utvalda eleverna får består av en varmrätt bestående av t ex ris eller nudlar samt kyckling, fisk eller omelett samt grönsaker. Rätterna varieras dagligen. Kostnaden för en elev är för närvarande c:a 600 kr per termin eller 1800 kr för ett läsår.

En utvärdering av målgruppen  visar att:

  • Närvaron på lektionerna har ökat,
  • Lärarna har noterat en förbättrad koncentrationsförmåga
  • Aggressioner och utmanande uppträdanden har stegvis minskat
  • lärarna har noterat ett förbättrat uppförande hos eleverna (t ex hur de klär sig, sköter sina läroböcker, svarar lärarna samt inte minst de glada miner eleverna uppvisar under större delen av skoltimmarna).

SLBV har tagit på sig att finansiera projektet även under 2017. Förhoppningen från skolans sida är att SLBV kan fortsätta att stötta Nutritionsprojektet under flera år framöver.

Vill Du ge ett bidrag till Nutritionsprojektet? Skänk valfritt belopp till vårt
90-konto nr: 90 01 39-7. Märk inbetalningen med ”Nutrition”.

Tack!

Ramón Sánchez-Lövy
projektledare för Nutritionsprojektet