Nutrition for Life

Nutritionsprojektet började 2014 som ett privat initiativ av två unga kvinnor från Stockholm, Noomi och Therése, som tillsammans med ett antal sponsorer lade grundplåten till detta projekt. Både Noomi (adopterad från Sri Lanka) och Therése är utbildade kockar med 15 års yrkeserfarenhet.
Idén var att ge barn på Sri Lanka som kommer från en fattig bakgrund en bättre start i livet.

Tillsammans med SLBV beslutades att starta ett projekt på en lämplig skola. SLBV etablerade en kontakt med Kelani College i huvudstaden Colombo. Skolan hade konstaterat att 10-15 % av skolans omkring 1500 elever gick till skolan utan frukost. Dessa elever tillbringade således 6 timmar om dagen 5 dagar varje vecka i skolan utan mat i magen.
Ett samarbete inleddes mellan SLBV, LFL (SLBVs lokala representant) samt rektorn och lärarkollegiet vid Kelani College för att implementera Nutritionsprojektet på skolans elever.

Therése och Noomi

Det är ett vetenskapligt bevisat och välkänt faktum att barn lär sig bäst när de inte är hungriga eller undernärda. Trots detta går många skolbarn på Sri Lanka dagligen till skolan på fastande mage, vilket försämrar deras inlärningsförmåga. De orkar inte heller delta fullt ut i dagliga fysiska aktiviteter och har ofta koncentrationssvårigheter. Många av dessa skolbarn skolkar ofta och ett stort antal hoppar även av skolan i förtid.

Inom projektet kom man bland annat överens om följande mål:

  • Att informera om och förbättra kunskapen om hur den dagliga dieten påverkar ungdomars hälsa, tillväxt och intellektuell utveckling
  • Att medverka till att förbättra inlärningskapaciteten med 25 % vid slutet av året
  • Att halvera antalet elever inom målgruppen som går till skolan utan sin dagliga frukost.

Man identifierade 50 elever i årskurserna 6 – 9 som skulle delta i Nutritionsprojektet, med start år 2015. Första året fokuserade man på att ge de deltagande eleverna ett matpaket varje morgon. Under 2016 utökades programmet till att även omfatta utbildning i nutrition, för såväl elever som lärare och föräldrar. Under 2017 och 2018 har flera olika workshops tillkommit: undervisning av läkare i hälsolära, undervisning i tandvård och särskild hälsokontroll för tonårsflickor. Fr.o.m hösten 2018 inleddes ett försök med att göra hembesök hos eleverna som omfattas av projektet i Kelani-skolan tack vare ett bidrag från Stiftelsen Engelbrekt.

Matpaketet som de utvalda eleverna får består av en varmrätt bestående av t ex ris eller nudlar samt kyckling, fisk eller omelett samt grönsaker. Rätterna varieras dagligen.

En utvärdering av målgruppen  visar att:

  • Närvaron på lektionerna har ökat,
  • Lärarna har noterat en förbättrad koncentrationsförmåga
  • Aggressioner och utmanande uppträdanden har stegvis minskat
  • lärarna har noterat ett förbättrat uppförande hos eleverna (t ex hur de klär sig, sköter sina läroböcker, svarar lärarna samt inte minst de glada miner eleverna uppvisar under större delen av skoltimmarna).

Under hösten 2018 kunde antalet elever som omfattas av projektet i Kelani-skolan glädjande nog utökas till 75 bl a tack vare att Rotaryklubben i Järfälla och Rotary Club of Stockholm International inträtt som sponsorer samt att några privatpersoner donerat större belopp till projektet.

Nämnda bidrag ledde till att Nutritionsprojektet fr.o.m. hösten 2018 även kunnat utökas till att omfatta 50 elever i Bellana-skolan, den andra skolan som stöds av SLBV. Bellana, som ligger 5 mil söder om huvudstaden Colombo, har c:a 800 elever och ligger i ett distrikt som bedöms vara fattigare än Kelani. När frågan om att starta ett nutritionsprojekt på Bellana togs upp med dess skolledning uppskattade den att uppemot 300 elever är i samma situation som vid projektstarten i Kelani. Det var med stor svårighet man kunde begränsa sig till att endast låta 50 elever ingå i projektet.

SLBV har tagit på sig att finansiera NFL i Kelani och Bellana även under 2019. Förhoppningen är att kunna fortsätta att stötta Nutritionsprojektet under flera år framöver.

Genom att Stiftelsen Engelbrekt under 2018 och 2019 lämnat generösa predestinerade bidrag har SLBV från hösten 2018 kunnat genomföra hembesök hos flertalet barn som ingår i Nutritionsprojektet på Kelaniskolan. Avsikten med hembesöken är att få en mer detaljerad uppfattning om skälet till att dessa elever inte får någon frukost hemifrån. Det har då i en rapport framkommit allt från att en ensamstående arbetslös förälder med flera barn helt enkelt saknar medel till att föräldrar gett sina barn pengar till att köpa lunch i skolan, men att dessa använt pengar till annat. I det sistnämnda fallet har sådana elever fått lämna Nutritionsprogrammet till förmån för annan behövande elev. Föräldrar har uttryckt sin tacksamhet över att hembesöken gjorts. Avsikten är att så småningom även genomföra hembesök hos berörda elever i Bellana-skolan.

Kostnaden per elev är för närvarande c:a 700 kr per termin eller 2100 kr för ett läsår. Vill Du ge ett bidrag till Nutritionsprojektet? Skänk valfritt belopp till vårt
90-kontonr 90 01 39-7 eller via Swish på 123 900 13 97. Märk inbetalningen med ”Nutrition”.

Tack!

Ramón Sánchez-Lövy
projektledare för Nutritionsprojektet