Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

Kontakt

Denna webbplats innehåller övergripande information om Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänners arbete och de olika delprojektens verksamheter. Vi har tagit hänsyn till de aspekter, riktlinjer och standarder som finns för webbplatser inom offentlig sektor, så även policys för kommunikation, användbarhet, tillgänglighet och informationssäkerhet.
Givetvis strävar vi efter att webbplatsen ska fungera för så många grupper som möjligt. Med tillgänglighet avses hur tillgänglig en webbplats är för olika typer av användare samt hur tillgänglig den är i olika tekniska miljöer.

Innehåll och uppdatering
För innehåll och uppdatering ansvarar 
Ordförande Kjell Arvidsson  kaconsulting@telia.com
Adjungerad Tommy Fredriksson, tommyfredriksson@telia.com

Upphovsrätt
Upphovsrätten till texter, bilder, fotografier och illustrationer tillhör Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner. Är du intresserad av att använda något material, kontakta då oss. Inget material får användas utan tillstånd.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Har du kommentarer, tips eller kanske finner något felaktigt på webbplatsen, kontakta oss. Vi vill gärna höra dina åsikter.

Här finns >>> kontaktformulär


__________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Sri Lankas Barns Vänner  c/o Bo Krigsman, Lugnets Allé 23  120 65,  Stockholm
90-konto - Plusgiro: 900139-7    |    E-post: info@slbv.se