Kontakt

Om hemsidan
Denna webbplats innehåller information om Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänners arbete samt projektens verksamheter. Vi tar hänsyn till de aspekter, riktlinjer och standarder som finns för webbplatser inom offentlig sektor samt policys för kommunikation, användbarhet, tillgänglighet och informationssäkerhet. Vi strävar efter att webbplatsen ska fungera felfritt för alla användare. Med tillgänglighet avses hur tillgänglig en webbplats är för olika typer av användare samt hur tillgänglig den är i olika tekniska miljöer.

Innehåll och uppdatering
För innehåll och uppdatering ansvarar
Ordförande Bo Krigsman
Ledamot      Peter Malmgren

Upphovsrätt
Upphovsrätten till texter, bilder, fotografier och illustrationer tillhör Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner. Är du intresserad av att använda något material, kontakta oss. Inget material får användas utan SLBVs tillstånd!

Sociala medier 
Följ och dela oss gärna på Facebook, YouTube och Instagram.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Har du kommentarer, tips eller kanske finner något felaktigt på webbplatsen så kontakta oss. Vi vill höra dina åsikter!

Kontaktformulär för generella ärenden
Bli medlem eller ge en gåva