Kontakt

Denna webbplats innehåller övergripande information om Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänners arbete och de olika delprojektens verksamheter. Vi tar hänsyn till de aspekter, riktlinjer och standarder som finns för webbplatser inom offentlig sektor samt policys för kommunikation, användbarhet, tillgänglighet och informationssäkerhet. Vi strävar efter att webbplatsen ska fungera felfritt för alla användare. Med tillgänglighet avses hur tillgänglig en webbplats är för olika typer av användare samt hur tillgänglig den är i olika tekniska miljöer.

Innehåll och uppdatering
För innehåll och uppdatering ansvarar
Ordförande Bo Krigsman
Ledamot      Peter Malmgren

Upphovsrätt
Upphovsrätten till texter, bilder, fotografier och illustrationer tillhör Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner. Är du intresserad av att använda något material, kontakta då oss. Inget material får användas utan tillstånd. 

GDPR
Vår GDPR-policy finns att läsa här.

Sociala medier 
Följ och dela oss gärna på Facebook.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Har du kommentarer, tips eller kanske finner något felaktigt på webbplatsen så kontakta oss. Vi vill gärna höra dina åsikter!

Kontaktformulär för generella ärenden
Bli medlem eller ge en gåva