Intervju med The Kitchen Crew

Idén till vårt Nutritionsprojekt kläcktes tillsammans med företaget The Kitchen Crew. Lär känna Noomi och Therese nedan! 

Berätta lite om er? 
*
Vi är båda utbildade kockar med näringslära och har ca 15 års erfarenhet av matlagning på olika restauranger i ryggen. Nu driver vi vårt företag The Kitchen Crew tillsammans som är en prisbelönt Foodtruck.

Hur fick ni idén till ert biståndsprojekt?
*
Idén kom till när Noomi, som är adopterad från Sri Lanka, och jag (Therese) skulle resa dit för första gången. Noomi kände då att hon på något sätt ville ”bidra med något välgörande” till landet hon föddes i. Vi började samla in pengar via våra privata Facebook-sidor och fick kontakt med dåvarande ordförande för SLBV, Christina Riddebäck. 

Hur kom ni i kontakt med SLBV? 
*
Noomis föräldrar tipsade oss om SLBV, som de kände till då de själva adopterat två barn från Sri Lanka på 80-talet. Vi bestämde möte med Christina där ett första utkast på en idé började växa fram. 

Vad handlar ert projekt om och hur implementeras det på Sri Lanka? 
*
Vårt projekt (senare Nutritionsprojektet) går ut på att ett antal elever som av olika skäl inte får frukost hemma får varsitt matpaket varje dag i skolan. Först var det 50 av Kelani-skolans 1400 elever som omfattades av projektet. I år är det 75 elever i Kelani och 50 av Bellana-skolans 900 elever, där SLBV också verkar, som får ett dagligt matpaket. Utbildningar om hälsa och näring ingår också i projektet för skolornas samtliga elever. På plats i Sri Lanka är ett lokalt NGO vår kontakt. SLBV hade drivit ett annat projekt (Star for Life) på Kelani College sedan 2013, varför det verkade vara en bra idé att starta vårt projekt på just den skolan. 

Hur länge har ert projekt varit verksamt?
*
Vi åkte ner i januari 2015 och skänkte de första pengarna. Dock kom inte projektet, som det ser ut idag, igång direkt utan krävde planering och förberedelser innan det startade ordentligt i början av 2016. 

Hur ofta besöker ni projekten?
*
Personligen hade vi tyvärr inte möjlighet att på plats följa projektet efter starten 2015. Därför överlämnade vi tidigt ansvaret för projektet till SLBV. Noomis pappa Rámon är i egenskap av styrelsemedlem i SLBV projektansvarig. Representanter för styrelsen besöker Kelani College och Bellana-skolan varje år. 

Vilka resultat har ni sett hittills?
*
Vi har fått regelbundna rapporter som visar hur projektet på ett positivt sätt gett de involverade barnen ett mål mat om dagen i skolan, samt kunskap om varför det är viktigt med rätt näring i kroppen. Bättre betyg och mindre skolk är några av resultaten! 

Vad önskar ni inför framtiden? 
*
Vi hoppas att projektet kan fortsätta tillsvidare och att SLBV får fler sponsorer som hjälper till att finansiera detta med sin generositet. 

Vill du vara med och bidra till Nutritionsprojektet? Vi tackar på förhand för bidrag till SLBV via Swish 123 900 13 97 eller Plusgiro 90 01 39-7. Tack för din hjälp!

Facebook