Gunasekara Children’s Home, Colombo

Projektansvarig:

Christina Ahlberg

pastedGraphic.png

 

Bildspel: Gunasekaras flickor på resan till Kandy

Gunasekara Childrens Home, beläget i huvudstaden Colombo, är ett hem för flickor som av olika skäl behöver skydd och stöd. På hemmet bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5 till 18 år.

Hemmet grundades av Mrs Walter Gunasekara sedan hennes tre egna barn avlidit i tidig ålder. Hon använde sina egna tillgångar och upplät sitt eget hem till föräldralösa flickor.

När Mrs Gunasekara blev äldre och kostnaderna steg i höjden visade det sig omöjligt att driva verksamheten vidare med egna medel. Tillsammans med välvilliga sponsorer lät hon skapa Stiftelsen ”Gunasekara Children’s Home Welfare Society”. Dess uppgift är att medverka i driften av hemmet samt vidmakthålla den vision utifrån vilken Mrs Gunasekara drivit hemmet.

Flickorna har alla blivit anvisade plats av The Department of Probation and Childcare som garanterar en viss summa per barn. Det räcker emellertid inte för att möta kostnaderna och mellanskillnaden täcks upp med gåvor.

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner stöder Gunasekara med bidrag till extralektioner i matematik, engelska, naturvetenskap, skolmaterial, datorer och datorutbildning. Stöd ges också till sociala aktiviteter som t.ex. utflykter.

Tidigare sov alla flickorna och deras föreståndare i ett enda rum, men med hjälp av privata donationer har ett nytt hus kunnat byggas. Sri Lankas Barns Vänner har bidragit med pengar till möbler och annan utrustning.

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner bidrar med extra pengar under två år för att stödja de två flickor som studerar vidare på gymnasienivå.

Rapporter och Artiklar

I SLBV:s regi
Lyckad resa till Kandy för flickorna på Gunasekara

Gunasekaras resa till Randenigala, Maiyangana och Dabane

pastedGraphic_21.png

Resan fick en tråkig upptakt då Sandamalis mamma blev sjuk och hon var tvungen att stanna hemma. Hon sa då till de andra att åka ändå då allt var planerat, men de ville inte åka utan henne. Resan blev då uppskjuten till oktober istället för september som först var planerat.

Lita på varandra

Det blev en underbar resa, en resa som var annorlunda. De bodde på ett center där man bland annat lär sig att lita på varandra. Alla fick en underbar resa.

En kvalificerad lärare genomförde programmet som bestod av att bygga deras ledarskapsförmåga, självförtroende, lagarbete och laganda. Allt gjordes på ett roligt sätt så att alla barnen, även de minsta barnen på 5 år, kunde delta.  Läs mer >>>