Gunasekara flickhem

På Gunasekara flickhem bor ett 20-tal flickor i åldrarna 5-18 år. Dessa flickor har av sociala myndigheter blivit separerade från föräldrar p.g.a. olika missförhållanden. En annan orsak kan helt enkelt vara föräldralöshet. 

Hemmet skänktes för 50 år sedan till ett förtroenderåd av en privatperson, som idag driver verksamheten under oavlönad ledning av två fantastiska kvinnor: Sandamali Hettiaratchi och Anoma Palihakkara. 

Från de sociala myndigheterna får man i bidrag 40 rupees per barn och dag (ca 2 SEK). Förutom löpande kostnader för mat, kläder samt drift av lokalen behövs transporter för att ta flickorna till och från sina skolor. Det kommunala bidraget räcker såklart inte långt, utan kostnaderna täcks i övrigt av lokala donationer samt av bidrag från bl.a. SLBV. 

*****

Vill du lämna ett bidrag till hemmet? Gåvor tas emot via Swish till 1239001397 alternativt plusgiro 900139-7. Märk ditt bidrag ”Gunasekara”.

Tack för ditt stöd!