Godkända som gåvomottagare med skattereduktion

2020-02-07

Regeringen har beslutat att återinföra viss avdragsrätt för gåvor som främjar social hjälpverksamhet. Skatteverket har godkänt SLBV som gåvomottagare av dessa skattereducerade gåvor. Inte många biståndsföreningar med 90-konto har detta godkännande; vi är stolta över att tillhöra denna utvald skara! 

Reduktionen är 25% av totalbelopp mellan 2000-6000 SEK under ett år, och ligger således i intervallen 500-1500 SEK. Exempel: skänks 1500 SEK så debiteras 1500 SEK. Men skänks däremot 2000 SEK så debiteras också 1500 SEK: samma kostnad för givaren, men en större slutsumma för mottagaren. Alltså kommer hela beloppet oss till del! SLBV behöver då givarens namn, personnummer och adress för att kunna skicka kontrolluppgift på gåvan till Skatteverket. 

SLBV har bland de lägsta procent-andelarna i administrativa kostnader av alla 490 st 90-kontoinnehavare; alltså vet du som givare att det mesta av din gåva går raka vägen till ändamålet. Med en gåva till Plusgiro 900139-7 eller Swish 123 900139 7 kan du göra stor skillnad för de deltagande barnen i Sri Lanka. STORT TACK!

hälsar Styrelsen

Facebook