Stöd Sri Lankas Barns Vänner – ge en gåva

Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek!

Avdragsrätt för gåvor

SLBV är av Skatteverket godkända som mottagare av skattereducerade gåvor. Inte många biståndsföreningar med 90-konto har detta godkännande; vi är stolta över att tillhöra skaran! SLBV har bland de lägsta procent-andelarna i administrativa kostnader av alla 90-kontoinnehavare; alltså vet du som givare att det mesta av din gåva går raka vägen till ändamålet.

Reduktionen är 25% av totalbelopp mellan 2000-6000 SEK under ett år.  Skänks ex. 1500 SEK så debiteras 1500 SEK; skänks 2000 SEK så debiteras också 1500 SEK. Samma kostnad för givaren men större slutsumma för mottagaren; hela beloppet kommer SLBV till del! I dessa fall behöver SLBV givarens namn, personnummer och adress för att skicka kontrolluppgift till Skatteverket.

Ge gåva via Plusgiro

Via postgiro

Kontanta gåvor sätts in på SLBVs 90-konto 90 01 39-7.

Ge en gåva via Swish

Via Swish

Du kan swisha en gåva till SLBV på 123 900 13 97.

Ge en gåva via Pay Pal (kontokort)

Via kontokort PayPal

Skänk en gåva via PayPal och betala säkert med kreditkort. Klicka här >>

Övriga sätt att ge en gåva

Man kan skänka en gåva i form av:

Ett engångsbelopp
Starta en insamling via Charity Storm
Skolklasser kan skänka inkomna medel från dagsverken, loppmarknader m.m.

Ge en gåva till SLBV i stället för en blomma

Fira ett födelsedagsbarn med en gåva till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner!
Ett gratulationskort med uppgift om varifrån gåvan kommer skickas till den som fyller år.

Kom ihåg att skriva var gratulationskortet skall skickas!

Minnesgåvor

Att skänka en minnesgåva till välgörenhet för att hedra minnet av en avliden är alltid uppskattat och många gånger en önskan från de anhöriga.
Ett kondoleanskort med uppgift om varifrån gåvan kommer skickas till de anhöriga.

Ange vem kondoleansen gäller. Kom ihåg att skriva var kondoleanskortet skall skickas!

Gåvor genom arv och testamente

Testamentet är en juridisk handling. Därför är det viktigt att det upprättas på rätt sätt, då det i annat fall kan ogiltigförklaras. Din bank eller en advokatbyrå kan hjälpa dig med detta.

Testamenterade gåvor meddelas av testamentsexekutor för överföring till Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner