Suhada Home, Madiwela, Kotte

Sunethra Weerasinghe

En av våra äldsta samarbetspartners, Sunethra Weerasinghe, driver handikapphemmet Suhada Home några mil söder om Colombo. Kontakten med henne togs redan i mitten av 1990-talet av Biståndsföreningens dåvarande ordförande Roland Gustafsson. 

Sunethra Weerasinghe driver flera hem för funktionshindrade barn och vuxna. Bland dem är Suhada Home, där det bor ett stort antal funktionshindrade barn. Sunethra tar hand om barnen på Suhada på ett mycket förtjänstfullt sätt, vilket hon också har fått internationella utmärkelser för. Med kärlek och tillit har hon fått apatiska barn att prata och att kunna gå. Flera av dem har också fått bra resultat i sina skolarbeten.

På Suhada Home bor ett sextiotal människor i skiftande åldrar, alla med någon form av mentala och- eller fysiska funktionshinder. När vi tidigare besökte Suhada Home var den äldsta en dam på 90 år och den yngsta 5 månader med sin 15-åriga mamma.

Mrs Sunethra Weerasinghe erbjuder livsnödvändig vård, läkemedel, rådgivning och fysisk träning för handikappade personer för att stärka den fysiska och mentala konditionen. Alla som bor på hemmet har en egen arbetsuppgift.

Här finns ingen personal, men med Sunethras obändiga tro och övertygelse om inneboende kraft hos alla och envar får hon det att fungera genom en oerhörd egen arbetsinsats.

Noggrant uppgjorda ansvarsområden, där alla har sin funktion avpassad så att den ska gå att klara av, gör alla delaktiga. Enskilda personer eller företag har bokat upp sig enligt ett organiserat schema för att bekosta en måltid i månaden.
På förmiddagarna är det undervisning. De får träna samarbete, de tränar finmotorik samtidigt som de får uttrycka sig i färg och form. En mindre grupp tränar engelska vid ett par tillfällen i veckan. Sunethra själv undervisar i sång och dans. Vid en speciell högtidsdag tar hon hela skaran till det stora fängelset i Colombo så att de får sjunga för internerna.

På Suhada Home finns också en förskola för fattiga barn som bor i området.

Sunethra organiserar också ett fadderbarnsprogram (SPP). Idag, 2018, har programmet 7 barn som har svenska fadderföräldrar genom SLBV’s försorg. Barnen är mellan 7 och 17 år gamla och kommer från fattiga familjer i grannskapet.

Barnet och dess familj får ett månatligt understöd till avgifter för extraundervisning vilket är ett måste för att kunna gå vidare i sina studier. De får strumpor och skor, papper, pennor och böcker till skolan. De får också bidrag till skoluniformen. Sunethra avgör också när stödet skall upphöra. Hon gör då en sammanvägning av familjens situation och ser när familjen nu kan stå på egna ben.

Sunethra tar dem in till staden för att delta i parader och högtider. Hon ser till att barnen får fira nyår på traditionellt maner. Årligen tar hon dem på en studieresa till någon av Sri Lankas alla minnesvärda platser.

Under årens lopp har våra insatser varierat beroende på våra ekonomiska möjligheter och Suhada Homes faktiska behov. Vi har bidragit med rullstolar, rullatorer, barnsängar, madrasser och lekutrustning. Till detta kommer pedagogiska hjälpmedel i form av musikinstrument, skolmaterial etc.

Vi har renoverat toaletterna, byggt duschar och bekostat allmänt underhåll på det stora huset. Vi stöder också specifika insatser på Suhada Home om vi har möjligheter till det.

 

Besöksrapport från mars 2009

”Ringde Sunethra på Suhada Home och berättade att vi återigen var välbehållna på Sri Lanka efter en lång resa. Flygplatsen är hårt bevakad och man ser militärer överallt. På väg till hotellet märker man genast att den militära närvaron har förstärkts. Vi har ju läst att slutoffensiven nu har påbörjats.
Bokar in en dag med Sunethra för ett besök på Suhada Home. När det är dags för besöket åker vi först till vårt ’supermarket’ på Galle-road och handlar godis till barnen…”

Läs Kjells besöksrapport från mars 2009>>

Projektansvarig för båda fadderprogrammen, Kjell Arvidsson

 

MSP-Matara Sponsor Program

En mindre grupp särskilt studiebegåvade har fått möjlighet att läsa vidare på eftergymnasiala utbildningar. Tack vare generösa fadderföräldrar studerar dessa ungdomar på en studienivå som varit omöjlig utan fadderföräldrarnas ekonomiska stöd.

Några ungdomar som kommer från de allra fattigaste uppväxt-förhållandena studerar t.o.m. på universitetsnivå. Exempel på utbildningar är jurist, ekonom, socionom, IT- tekniker, sjuksköterska, lantmätare och läkare. Utan sponsorfamiljer skulle det vara en ouppnåelig dröm.

I februari 2017 hade vi en återträff med studenterna, både de som lämnat programmet och de som ännu är en del av det.