Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

Hjälp barnen I Sri Lanka
 - bli medlem!

Enklaste sättet att hjälpa barnen är att bli medlem i SLBV

Som medlem är du med och stödjer Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänners arbete för att hjälpa behövande barn i Sri Lanka. Under året får du fortlöpande information om vad vi gör och hur vi använder de bidrag vi får. Framför allt kan du följa våra olika projekt här på vår hemsida. Du får även vårt medlemsblad Utblick Sri Lanka fyra gånger per år.

Medlemsavgiften är 400 kr. För pensionärer, studerande och ungdomar upp till och med 26 år är medlemsavgiften 300 kronor. Fyra gånger per år betalar man dessutom en sponsoravgift på 150 kr.
Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa. Ju fler medlemmar vi blir, desto fler barn kan vi hjälpa.

Sätt in Din medlemsavgift på vårt 90-konto: Plusgiro 90 01 39-7
Du kan även swicha Din medlemsavgift till SLBV. Swichnumret är: 123 900 13 97

Meddela gärna via kontaktformuläret att Du anmäler Dig som medlem.

Här hittar Du >>> Kontaktformuläret


Tack för din hjälp!
Sri Lankas Barns Vänner