Besöksrapport från Suhada Home och Sasada Home

2019-02-05

BESÖKSRAPPORT FRÅN SUHADA HOME OCH SASADA HOME

Den 11e januari besökte ordförande Bosse två av Sunethras hem för funktionshindrade individer: Suhada och Sasada. Ca 30 personer vistas på vardera hem, på Sasada enbart kvinnor. De boende har antingen fysiska eller mentala hinder och här bor de kvar livet ut, om de inte finner annat stöd eller arbete. Många är gatubarn eller kommer från hem där föräldrarna av olika skäl ej kan ta hand om dem.

Unikt för de båda hemmen är att personalstyrkan är mycket liten. De boende sköter städning, matlagning och hjälper varandra med t.ex. personlig hygien. Allting övervakas av eldsjälen Sunethra, som SLBV länge samarbetat med (tyvärr med uppehåll de senaste två åren, p.g.a. brist på medel).

Sunethra roddar även tre andra hem, och totalt undsätts 260 individer. Hemmen får inga bidrag från staten. Drift och underhåll finansieras genom skänkta medel, hyra för lokalerna via buddhistiska tempel.

Vi är oerhört glada över att, tack vare medlemsbidragen, kunna bistå Sunethra med ett finansiellt stöd till fortsatt drift av hemmen. Likt våra övriga aktiviteter på Sri Lanka är Sunethras verksamhet helt transparent; därtill med mycket liten administration (även den delen sköts av henne).
Tidigare sponsrade vi Suhada och Sasada med kläder och madrasser. Bosse noterade nu en hel del som hemmen behöver hjälp med, bl.a. taken, myggnät samt nya bord. Prioriteringar från Sunethra inväntas.

Vill du ge stöd till Sunethras verksamhet går det alldeles utmärkt att skänka en gåva via Plusgiro 90 01 39-7 eller Swish 123 900 13 97. Märk då din gåva med ”Sunethra”. Tack för din hjälp!

 

Facebook