Besöksrapport från Hand i Hand

2019-01-30

BESÖKSRAPPORT FRÅN HAND I HAND

Ordförande Bosse hann den 10e januari med ett besök hos Hand i Hand, daghemmet i Negombo som finansieras via en förening i Åtvidaberg. 35 ungar vistas där, alla med olika typer av funktionsnedsättningar; vissa behöver rullstol för att klara vardagen. Typisk bakgrund är hushåll med ensamstående mödrar (då pappan enligt utsago ofta försvinner när barnets tillstånd blivit tydligt). Mammor köar för att få in sina barn på daghemmet, där 18 är åldersgränsen. Utsikterna är dessvärre inte goda för de barn som efter 18 år fyllda lämnar hemmet, mycket pga. stigmatiseringen kring handikapp.

Fem lärare jobbar på plats med barnens utveckling. Där finns också en kokerska och en allt-i-allo. En anställd chaufför skjutsar barnen mellan bostad och daghem varje morgon. Daghemmet får inga statliga eller kommunala bidrag, istället finansieras hela verksamheten av loppisbutiken i Åtvidaberg.

Bosse och styrelsens Micke träffade i fjol föreningens representanter i Åtvidaberg och lämnade mötet med en tro på framtida samarbete. Denna tro stärktes under besöket på daghemmet, och Bosse bad föreningen att fundera på vad SLBV kan bistå dem med. Fortsättning följer!

Kika gärna in på Hand i Hands Facebook-sida

Facebook