Besöksrapport från Gunasekara

2019-01-25

BESÖKSRAPPORT FRÅN GUNASEKARA 

Den 16e januari besökte ordförande Bosse flickhemmet Gunasekara. 22 flickor mellan 8-18 år bor för närvarande där. Myndigheterna har anvisat barnen dit, ofta p.g.a. att de farit illa i föräldrahemmet. Singalesiska staten ersätter hemmet med 40 rupees (ca 2 svenska kronor) per dag och per barn; efter 18 år fyllda upphör ersättningen. Det finns idag fyra flickor som fyllt 18 men är kvar, då de saknar möjlighet till egen försörjning och förälder som kan ta ansvar för dem.

Verksamheten drivs av stiftelsen som äger lokalen. Utöver de 40 rupees om dagen så finansieras hela verksamheten med bidrag, bl.a. från vänner och bekanta till de som sitter i stiftelsens styrelse. De har också ett Meal Sponsorship Program: En person, som känner till verksamheten bidrar med 1000 rupees till måltider, under en dag per månad. Det räcker såklart ej till att utspisa 22 flickor, men för drygt två tredjedelar av året mottas detta bidrag. Genom andra bidrag så bekostas undervisning åt flickorna (där även vår svenska samarbetspartner Lankan Tech Kids är med).

Två personer i styrelsen, Sandamali och Anoma, arbetar aktivt på flickhemmet helt utan ersättning. Fyra anställda sköter den dagliga driften av hemmet med matlagning, städning osv. Verksamheten är mycket transparent och administrationskostnader är låga, och SLBV ser över möjligheten att kunna bidra ytterligare till hemmets behov.

 

 

Facebook