Besök på Gunasekara

2020-02-17


Under februari besöker SLBV våra projekt i Sri Lanka. Via 2019 års donationer kan vi fortsätta stödja flickhemmet Gunasekara Childrens Development Center. Här bor ett 20-tal flickor som p.g.a. svåra hemförhållanden blivit hänvisade att bo på en ”institution”. Hemmet är helt beroende av bidrag från 
utomstående; bidrag som utgår från staten motsvarar endast 2 (!) SEK per dag och barn. 

Varje flicka bär på sin egen historia som lett till att de lämnat sina föräldrahem. Därför är det viktigt att de får starkt stöd med sin utbildning. I bild ses en engelska-lektion på flickhemmet Gunasekara; sådana aktiviteter finansierats genom SLBV. Tjejerna är ivriga att lära sig, vilket hade framgått om vi fick visa deras ansikten framifrån; förståeligt nog är det inte tillåtet. 

Vi hoppas på fortsatt stöd från befintliga och nya bidragsgivare, så att flickhemmet Gunasekara kan fortsätta verka. Vill du vara med och stödja projektet? Gåvor i valfri summa mottages tacksamt via Swish 123 900 13 97 eller Plusgiro 90 01 39-7. Märk då gåvan med ”Gunasekara”. Du kan också bli medlem i vår förening, vilket hjälper oss att planera insatser mer övergripande; länk finner du ovan under STÖD SLBV.

Tack för din hjälp! 
hälsar Styrelsen

Facebook