Besök hos Star for Life på Sri Lanka

2020-01-16

I november gjorde SLBVs styrelses Ramón och Micke projektbesök i Sri Lanka. Året som gått genomgicks och utvärderades med bl.a. med rektorerna vid båda SFL-skolorna, Kelani och Bellana. Glädjande nog var det genomgående positivt gensvar på vårt projekt, från såväl elever som lärare. SFL-projektet når ut till över 1000 barn och lärare. År 2020 diskuterade vi med våra lokala lärare/coacher, hur vi ska utveckla rutinerna för att bättre mäta framsteg hos våra elever.

Facebook