Besök hos NfL i Sri Lanka

2020-01-25

I november gjorde styrelsens Ramón och Micke projektbesök i Sri Lanka. Syftet var att för SLBVs räkning granska rutinerna på skolorna Kelani och Bellana gällande tillagning, hygien och kostnader för dagliga matpaket till de 125 skolbarn som ingår i vårt projekt Nutrition for Life. 

Vi var mycket nöjda med resultatet! I projektet samarbetar vi med de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Man har nu börjat göra mätning av BMI (Body Mass Index). Kan vi fortsätta med detta projekt i år, alltså finna bidragsgivare, är vi alla övertygade om att vi ska kunna lyfta BMI för dessa skolbarn! 

Vill du vara med och bidra till Nutritionsprojektet? Bidrag i valfri summa mottages tacksamt via Swish 123 900 13 97 eller Plusgiro 90 01 39-7. Märk då gåvan med ”NFL”. Tack för din hjälp! 

Bellana-skolan

Facebook