Bellana – studiemiljön i mellan- och högstadiet:
Tänk er in i följande: En avlång byggnad som rymmer 80 st skolbänkar, där 40 st är vända mot ena kortändan och 40 mot den andra. Ingen vägg däremellan. Från resp. kortända håller två lärare lektion med sina resp. två klasser SAMTIDIGT. Långsidorna består av hönsnät, varav den ena långsidan vätter in mot skolgården.

Fungerar det, frågar man sig (med hög ljudnivå och rörelser i omgivningen)? Svaret är att det måste fungera, då det är ont om plats. Varför sätter man inte upp en mellanvägg? Ibland behöver man samla ännu fler elever för gemensamt firande av något slag, och då behövs den stora lokalytan.

Den närliggande byggnaden hyser högstadiet, ungefär lika stor som den för mellanstadiet. Där hålls samtidigt (dock inte alltid) tre lektioner i mindre grupper. Bänkarna är vända åt tre av väggarna, varifrån tre lärare håller var sin lektion. Även här är långväggarna öppna, varav den ena vätter mot skolgården.

Här är det i alla fall inga problem med smartphones.