Avdragsrätt för gåvor

2020-11-20

Regeringen beslutade tidigare att återinföra viss avdragsrätt för gåvor som främjar social hjälpverksamhet. SLBV är av Skatteverket godkända som mottagare av dessa skattereducerade gåvor. Inte många biståndsföreningar med 90-konto har detta godkännande; vi är stolta över att tillhöra skaran! SLBV har bland de lägsta procent-andelarna i administrativa kostnader av alla 90-kontoinnehavare; alltså vet du som givare att det mesta av din gåva går raka vägen till ändamålet.

Reduktionen är 25% av totalbelopp mellan 2000-6000 SEK under ett år.  Skänks ex. 1500 SEK så debiteras 1500 SEK; skänks däremot 2000 SEK så debiteras också 1500 SEK. Samma kostnad för givaren men större slutsumma för mottagaren; hela beloppet kommer SLBV till del! I dessa fall behöver SLBV givarens namn, personnummer och adress för att skicka kontrolluppgift till Skatteverket.

Med en gåva via Plusgiro 90 01 39-7 eller Swish 123 900 13 97 kan du göra stor skillnad för de berörda barnen i Sri Lanka. STORT TACK!

hälsar Styrelsen

Facebook