Återbesök för Lankan Tech Kids

2018-12-15

I november var Maria och Malin från Lankan Tech Kids på besök i Gunasekara. De lyckades pricka in den IT-kurs som eleverna just då hade och fick samtidigt träffa läraren Indira, som sedan maj dyker upp en gång i veckan. Mötet var väldigt positivt, och det känns betryggande att veta att projektet hålls igång av kompetent och vänlig personal. 

För tillfället lär ungarna sig Excel och de har regelbundna prov för att säkerställa att alla hänger med. Indira påpekade hur värdefull undervisningen är; det saknas ofta datorer i skolorna, och datakunskap är avgörande när de en dag ska söka jobb. De insamlade medlem till LTK-projektet kommer med andra ord till god nytta!

Maria och Malin passade på att fråga lärarna vad de önskade hjälp med. Stödlärare för extraundervisning inför de svåra universitets-proven, blev svaret. Förhoppningsvis något som kan bidras till inom snar framtid!

 

 

 

Facebook