Årsstämma samt tillskott i styrelsen

2020-04-06

Det blev en annorlunda stämma i år. Av de som anmält sig var endast två medlemmar fysiskt närvarande, tre deltog per telefon och sju lämnade fullmakt.

Inom kort kommer alla registrerade medlemmar få Verksamhetsberättelsen för 2019 i posten. Där står det mesta av det som yttrades på stämman. Den samt Årsredovisningen för 2019 hittar ni också på hemsidan under fliken ”Om oss”. När mötesprotokoll är justerat läggs även det upp. 

Redan nu kan vi informera om ett tillskott i styrelsen. På stämman valdes Isac Helgason in i styrelsen. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen! 

I kallelsen till stämman nämndes två punkter att avhandla: visning av en nytagen film om våra projekt i Sri Lanka samt frågan om SLBV ska uppmärksamma 40 år som förening i år. Av förklarliga skäl ströks dessa punkter från stämman, men vi kommer att återkomma till dem senare! 

Vem är Isac Helgason?

Isac Helgason har i många år arbetat med olika former av socialt arbete i Sverige, där han varit med och drivit projekt kring natthärbärgen, soppkök, matbanker m.m. Han har också ett socialt engagemang på Sri Lanka.

”Jag är mycket tacksam för förtroendet över att ha blivit invald till styrelsen och ser detta som ett viktigt uppdrag. Jag har ett hjärta för Sri Lanka och dess människor och vill se en förändring för de mest utsatta grupperna i landet. Därför tror jag att SLBV är rätt förening för mig att vara engagerad i. Föreningen bidrar till att många människor får stöd och utbildning, vilket kan förändra deras livssituation och på längre sikt även landet. Ser fram emot ett spännande år tillsammans med er.

Isac Helgason
Styrelseledamot, SLBV”

Facebook