Årsmötet 2019 samt Verksamhetsberättelsen från 2018

2019-04-13

ÅRSMÖTET 2019

Årets föreningsstämma hölls på Luma Eatery i Hammarby Sjöstad under gemytliga former med positiv feedback från engagerade åhörare. Vi summerade det händelserika året 2018, då SLBV bl.a lanserade en ny hemsida och logga samt fick nya sponsorer, men även lämnade ifrån oss förskolan Araliya till lokala myndigheter i Sri Lanka. Vi diskuterade också vad som härnäst finns framför oss: återbesök hos våra samarbetspartners samt att utforska potentiella framtida.

Från nya ansikten fick styrelsen goda uppslag på hur kommunikation ytterligare kan förbättras. Ett annat uppskattat inslag var att alla stämmodeltagare erhöll en ”närvarobonus” i form av en inramad, konstnärligt utformad karta över Sri Lanka.

Styrelsen under nästkommande år består som tidigare av Bo Krigsman (ordförande), Margareta Britting, Michael Nalsenius, Pernilla Thalén, Peter Malmgren samt Ramón Sánchez-Lövy.

Tack till alla närvarande!

PS. Vår Verksamhetsberättelse från föregående år finns nu under fliken OM OSS > Verksamhetsberättelser!

Facebook