Årets Julbrev

2018-12-05

🎄🎄🎄
Bästa medlem!

År 2018 har varit ett händelserikt år för SLBV! Nutritionsprojektet med matpaket till skolbarn har med Er hjälp under året utökats från 50 till 125 barn. Bidrag till det programmet har också inkommit från några större enskilda donationer, två Rotary-klubbar och en stiftelse.

2018 är året då vi överlämnade förskolan Araliya till de kommunala myndigheterna. Tanken var ifrån början att leta upp en ny förskola. Men efter en ordentlig genomlysning kom styrelsen fram till att vi ger SLBVs verksamhet framöver en ny inriktning. Den innebär stöd till fler mindre projekt, som inte medför fasta långsiktiga åtaganden. Det utesluter dock inte att vi i framtiden kan finna former för drift av en egen förskola.
De pengar som Ni skänkte i samband med förra sponsorbrevet har vi satsat i Nutritionsprojektet (i det brevet aviserade vi att insamlade pengar skulle gå till ny förskola). Vi hoppas och tror att Ni tycker det är OK. Det har alltså medfört att fler skolbarn har fått ta del av vårt matpaketprojekt.

Vi har nu återupptagit kontakten med två barnhem, som många av er är bekanta med: Gunasekara och Suhada Home. Den julgåva som Ni förhoppningsvis kan och vill skänka till oss nu kommer att gå till följande:
Den för många av Er kända föreståndarinnan för handikapp- barnhemmet Suhada Home, Sunethra Weerasinghe, ber om följande: Hon tar ibland ut barnen på lärorika studiebesök och picknicks. Då önskar hon att alla barnen har enhetlig klädsel.

Många har olika former av funktionsbegränsning, och allt som håller ihop gruppen behövs. Det är totalt 60 barn, inte bara de på Suhada Home utan även barn på hennes andra barnhem i Gothatuwa. Kostnaden per barn är ca 100 SEK.

Vidare ber hon om pengar för att köpa in nya sängmadrasser, då många av dem har blivit väldigt slitna.
Gunasekara är det tredje barnhemmet som vi vill hjälpa. Det är ett hem där 20 flickor i åldrarna 5 – 18 år bor; inte för att de vill, utan för att flera olika tråkiga omständigheter i deras egna hemmiljöer gör Gunasekara till det enda alternativet. De går som vanligt i skola på dagarna.

Utbildning är ju SLBVs huvudsatsningsområde. Vi har fått en lista på saker som flickorna behöver: Skoluniformer, andra klädesplagg, ryggsäck, och skrivböcker för ett helt år. Kostnaden uppgår till ca 400 SEK per person.

Med förhoppning om en generös julgåva från Er önskar vi alla ett gott slut på det här året och ett fint nästa år, då vi hörs igen med bl a återrapportering av julgåvans resultat.

Vill Du skänka en gåva så går det utmärkt att använda Swish med numret 1239001397 alternativt PlusGiro med numret 90 01 39 – 7. Vänligen märk Din gåva med ”julgåva”.

Att bli medlem i Sri Lankas Barns Vänner är också ett utmärkt sätt att stödja oss på. På så vis växer vår förening, och det blir lättare för oss att planera för framtida projekt. Klicka Dig gärna vidare på:
http://slbv.se/bli-medlem/

Tack!

/Styrelsen Sri Lankas Barns Vänner

🎄🎄🎄

Facebook