SLBV’s styrelse önskar komma i kontakt med resurspersoner

Styrelsen består idag av sex ledamöter inklusive ordförande, alla med skilda bakgrunder men med ett gemensamt engagemang för Sri Lanka och utvecklingsfrågor. 

I styrelsen ingår företagare, studenter, socialarbetare och privatpersoner med särskilt intresse för biståndsarbete. Vi vill gärna komma i kontakt med resurspersoner som utanför styrelsen kan stötta oss i vårt arbete. Kanske har du idéer eller kontakter som kan hjälpa oss med verksamhetsutveckling eller insamling?

Finns inte möjligheten att själv ställa upp – hör dig gärna för bland släkt, vänner och bekanta.

Du når oss på info@slbv.se

eller via kontaktformuläret nedan.

Kontaktformulär