Hjälp Oss hjälpa

Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto: 900139-7


  Samarbetspartner

   

Sök / Search


       Facebook

Powered by Squarespace

Vill du arbeta med intressanta uppdrag i SLBVs styrelse?

SLBV's styrelse behöver nya medlemmar

Styrelsen, som för nuvarande består av sex ledamöter inklusive ordförande, står inför avgångar under några år framöver. Redan vid årsmötet i år 2017 avgår en av styrelsens ledamöter.

Vi behöver påfyllning i styrelsen av intresserade ledamöter. Om Du inte har möjlighet att själv ställa upp - hör Dig gärna för bland släkt, vänner och bekanta. Läget är akut, vi måste, enligt stadgarna vara minst sju (7) ledamöter inklusive ordförande. Vid årsmötet den 26 mars 2017 ska ny styrelse och ordförande väljas. Kom och gör Din röst hörd!

Du kan nå oss på mail: info@slbv.se

Eller via kontaktformuläret - Gå till >>> Kontaktformuläret

Med vänlig hälsning,
Styrelsen