SLBV’s styrelse önskar komma i kontakt med resurspersoner

Styrelsen består för nuvarande av sex ledamöter inklusive ordförande. 

Vi är intresserade av att komma i kontakt med resurspersoner som utanför styrelsen kan stötta oss i vårt arbete. Kanske vill Du hjälpa oss med insamling eller verksamhetsutveckling?

Om Du inte har möjlighet att själv ställa upp – hör Dig gärna för bland släkt, vänner och bekanta.

Du kan nå oss på mail: info@slbv.se

eller via kontaktformuläret nedan

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kontaktformulär