Araliya – invigning av lekutrustning

Ni medlemmar har bidragit med medel till ny lekutrustning på förskolan i Araliya! Nu skulle den invigas, och dagen till ära hade barnen på sig nya skjortor (allting som inhandlas på Araliya är med Er hjälp). Lekutrustningen bestod av en klätterställning, en karusell och en hög barr med handtag där barnen kunde ”leka tarzan”.

Ett fyrtiotal barn ska samsas om tre lekplatser. Åtminstone på den här förskolan (och jag tror det gäller generellt) blir det inget bråk om platserna. Alla får inte plats samtidigt utan de turas om att leka, plats ges åt de som fått vänta. Dä ́ ni!