Lankan Tech Kids

2018-06-27

Lankan Tech Kids

Som framgår under ”Våra projekt” driver Lankan Tech Kids ett utbildningsprogram vid ett av barnhemmen som SLBV samarbetat med, Gunasekara. Den 19e januari lämnade Andreas Samuelsson (medlem i Lankan Tech Kids) över 7 datorer samt 500 000 LKR till barnhemmet, pengar som ska gå till omkostnader för hemmet.

Den 25e april förmedlades via SLBV en betalning till barnhemmet på 225 000 Rupees som ska gå till lärarlöner, skrivare, tillbehör, läromaterial och underhåll av de begagnade datorerna samt installation av Office-paket.

Nästa utbetalning till barnhemmet kommer att ske i augusti vid återrapportering från Gunasakera.

Facebook